Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Första kammaren 1894, Bd 03, N:is 31-40; [30 april-12 maj]

 

Källa: Riksdagen

prot_1894__fk__31 sökbar PDF (storlek: 3 MB)
prot_1894__fk__32 sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
prot_1894__fk__33 sökbar PDF (storlek: 1.9 MB)
prot_1894__fk__34 sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)
prot_1894__fk__35 sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)
prot_1894__fk__36 sökbar PDF (storlek: 2.8 MB)
prot_1894__fk__37 sökbar PDF (storlek: 2.8 MB)
prot_1894__fk__38 sökbar PDF (storlek: 1.5 MB)
prot_1894__fk__39 sökbar PDF (storlek: 3.3 MB)
prot_1894__fk__40 sökbar PDF (storlek: 2 MB)

 

prot_1894__fk__31 utskrifts-PDF (storlek: 35 MB)
prot_1894__fk__32 utskrifts-PDF (storlek: 27 MB)
prot_1894__fk__33 utskrifts-PDF (storlek: 20 MB)
prot_1894__fk__34 utskrifts-PDF (storlek: 32 MB)
prot_1894__fk__35 utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
prot_1894__fk__36 utskrifts-PDF (storlek: 32 MB)
prot_1894__fk__37 utskrifts-PDF (storlek: 32 MB)
prot_1894__fk__38 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
prot_1894__fk__39 utskrifts-PDF (storlek: 36 MB)
prot_1894__fk__40 utskrifts-PDF (storlek: 20 MB)

 

prot_1894__fk__31 text i XML-format (storlek: 548 kB)
prot_1894__fk__32 text i XML-format (storlek: 414 kB)
prot_1894__fk__33 text i XML-format (storlek: 341 kB)
prot_1894__fk__34 text i XML-format (storlek: 506 kB)
prot_1894__fk__35 text i XML-format (storlek: 496 kB)
prot_1894__fk__36 text i XML-format (storlek: 499 kB)
prot_1894__fk__37 text i XML-format (storlek: 569 kB)
prot_1894__fk__38 text i XML-format (storlek: 300 kB)
prot_1894__fk__39 text i XML-format (storlek: 621 kB)
prot_1894__fk__40 text i XML-format (storlek: 411 kB)