Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Första kammaren 1890, Bd 01, N:is 1-15; [16 januari-21 mars]

 

Källa: Riksdagen

prot_1890__fk__1 sökbar PDF (storlek: 793 kB)
prot_1890__fk__2 sökbar PDF (storlek: 854 kB)
prot_1890__fk__3 sökbar PDF (storlek: 473 kB)
prot_1890__fk__4 sökbar PDF (storlek: 526 kB)
prot_1890__fk__5 sökbar PDF (storlek: 704 kB)
prot_1890__fk__6 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
prot_1890__fk__7 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
prot_1890__fk__8 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
prot_1890__fk__9 sökbar PDF (storlek: 2.8 MB)
prot_1890__fk__10 sökbar PDF (storlek: 3.5 MB)
prot_1890__fk__11 sökbar PDF (storlek: 1.8 MB)
prot_1890__fk__12 sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
prot_1890__fk__13 sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)
prot_1890__fk__14 sökbar PDF (storlek: 2.2 MB)
prot_1890__fk__15 sökbar PDF (storlek: 1.8 MB)

 

prot_1890__fk__1 utskrifts-PDF (storlek: 5.5 MB)
prot_1890__fk__2 utskrifts-PDF (storlek: 6.2 MB)
prot_1890__fk__3 utskrifts-PDF (storlek: 3.3 MB)
prot_1890__fk__4 utskrifts-PDF (storlek: 3.2 MB)
prot_1890__fk__5 utskrifts-PDF (storlek: 5.2 MB)
prot_1890__fk__6 utskrifts-PDF (storlek: 9.8 MB)
prot_1890__fk__7 utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
prot_1890__fk__8 utskrifts-PDF (storlek: 26 MB)
prot_1890__fk__9 utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
prot_1890__fk__10 utskrifts-PDF (storlek: 39 MB)
prot_1890__fk__11 utskrifts-PDF (storlek: 19 MB)
prot_1890__fk__12 utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
prot_1890__fk__13 utskrifts-PDF (storlek: 27 MB)
prot_1890__fk__14 utskrifts-PDF (storlek: 24 MB)
prot_1890__fk__15 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)

 

prot_1890__fk__1 text i XML-format (storlek: 161 kB)
prot_1890__fk__2 text i XML-format (storlek: 180 kB)
prot_1890__fk__3 text i XML-format (storlek: 82 kB)
prot_1890__fk__4 text i XML-format (storlek: 109 kB)
prot_1890__fk__5 text i XML-format (storlek: 136 kB)
prot_1890__fk__6 text i XML-format (storlek: 171 kB)
prot_1890__fk__7 text i XML-format (storlek: 213 kB)
prot_1890__fk__8 text i XML-format (storlek: 450 kB)
prot_1890__fk__9 text i XML-format (storlek: 588 kB)
prot_1890__fk__10 text i XML-format (storlek: 637 kB)
prot_1890__fk__11 text i XML-format (storlek: 339 kB)
prot_1890__fk__12 text i XML-format (storlek: 457 kB)
prot_1890__fk__13 text i XML-format (storlek: 491 kB)
prot_1890__fk__14 text i XML-format (storlek: 406 kB)
prot_1890__fk__15 text i XML-format (storlek: 313 kB)