Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1882, Samling 5, Afd. 1, Bevillnings-utskottets betänkanden och memorial n:is 1-18; Samling 5. Afd. 2; Sammansatta bevillnings- och lag-utskottets betänkande n:o 1

 

Källa: Riksdagen

bet_1882___bevu_1 sökbar PDF (storlek: 352 kB)
bet_1882___bevu_2 sökbar PDF (storlek: 283 kB)
bet_1882___bevu_4 sökbar PDF (storlek: 6.5 MB)
bet_1882___bevu_5 sökbar PDF (storlek: 669 kB)
bet_1882___bevu_7 sökbar PDF (storlek: 1.4 MB)
bet_1882___bevu_8 sökbar PDF (storlek: 282 kB)
bet_1882___bevu_10 sökbar PDF (storlek: 2.7 MB)
bet_1882___bevu_12 sökbar PDF (storlek: 202 kB)
bet_1882___bevu_15 sökbar PDF (storlek: 431 kB)
bet_1882___bevu_16 sökbar PDF (storlek: 362 kB)
bet_1882___bevu_18 sökbar PDF (storlek: 175 kB)
bet_1882___bevulu_1 sökbar PDF (storlek: 668 kB)
mem_1882___bevu_3 sökbar PDF (storlek: 119 kB)
mem_1882___bevu_6 sökbar PDF (storlek: 177 kB)
mem_1882___bevu_9 sökbar PDF (storlek: 227 kB)
mem_1882___bevu_11 sökbar PDF (storlek: 690 kB)
mem_1882___bevu_13 sökbar PDF (storlek: 284 kB)
mem_1882___bevu_14 sökbar PDF (storlek: 480 kB)
mem_1882___bevu_17 sökbar PDF (storlek: 208 kB)
reg_1882___bevu_ sökbar PDF (storlek: 197 kB)

 

bet_1882___bevu_1 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
bet_1882___bevu_2 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
bet_1882___bevu_4 utskrifts-PDF (storlek: 33 MB)
bet_1882___bevu_5 utskrifts-PDF (storlek: 5.3 MB)
bet_1882___bevu_7 utskrifts-PDF (storlek: 13 MB)
bet_1882___bevu_8 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
bet_1882___bevu_10 utskrifts-PDF (storlek: 26 MB)
bet_1882___bevu_12 utskrifts-PDF (storlek: 997 kB)
bet_1882___bevu_15 utskrifts-PDF (storlek: 3.6 MB)
bet_1882___bevu_16 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
bet_1882___bevu_18 utskrifts-PDF (storlek: 710 kB)
bet_1882___bevulu_1 utskrifts-PDF (storlek: 4.7 MB)
mem_1882___bevu_3 utskrifts-PDF (storlek: 428 kB)
mem_1882___bevu_6 utskrifts-PDF (storlek: 1018 kB)
mem_1882___bevu_9 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
mem_1882___bevu_11 utskrifts-PDF (storlek: 6.4 MB)
mem_1882___bevu_13 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
mem_1882___bevu_14 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
mem_1882___bevu_17 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
reg_1882___bevu_ utskrifts-PDF (storlek: 744 kB)

 

bet_1882___bevu_1 text i XML-format (storlek: 37 kB)
bet_1882___bevu_2 text i XML-format (storlek: 29 kB)
bet_1882___bevu_4 text i XML-format (storlek: 3.0 MB)
bet_1882___bevu_5 text i XML-format (storlek: 123 kB)
bet_1882___bevu_7 text i XML-format (storlek: 266 kB)
bet_1882___bevu_8 text i XML-format (storlek: 28 kB)
bet_1882___bevu_10 text i XML-format (storlek: 479 kB)
bet_1882___bevu_12 text i XML-format (storlek: 16 kB)
bet_1882___bevu_15 text i XML-format (storlek: 49 kB)
bet_1882___bevu_16 text i XML-format (storlek: 44 kB)
bet_1882___bevu_18 text i XML-format (storlek: 12 kB)
bet_1882___bevulu_1 text i XML-format (storlek: 107 kB)
mem_1882___bevu_3 text i XML-format (storlek: 7.6 kB)
mem_1882___bevu_6 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mem_1882___bevu_9 text i XML-format (storlek: 20 kB)
mem_1882___bevu_11 text i XML-format (storlek: 88 kB)
mem_1882___bevu_13 text i XML-format (storlek: 31 kB)
mem_1882___bevu_14 text i XML-format (storlek: 79 kB)
mem_1882___bevu_17 text i XML-format (storlek: 18 kB)
reg_1882___bevu_ text i XML-format (storlek: 15 kB)