Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Andra kammaren 1897, Bd 04, N:is 29-38; [22 april-6 maj]

 

Källa: Riksdagen

prot_1897__ak__29 sökbar PDF (storlek: 2.2 MB)
prot_1897__ak__30 sökbar PDF (storlek: 3.6 MB)
prot_1897__ak__31 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
prot_1897__ak__32 sökbar PDF (storlek: 3.5 MB)
prot_1897__ak__33 sökbar PDF (storlek: 2.9 MB)
prot_1897__ak__34 sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
prot_1897__ak__35 sökbar PDF (storlek: 3.9 MB)
prot_1897__ak__36 sökbar PDF (storlek: 3.4 MB)
prot_1897__ak__37 sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
prot_1897__ak__38 sökbar PDF (storlek: 1.4 MB)

 

prot_1897__ak__29 utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)
prot_1897__ak__30 utskrifts-PDF (storlek: 42 MB)
prot_1897__ak__31 utskrifts-PDF (storlek: 26 MB)
prot_1897__ak__32 utskrifts-PDF (storlek: 38 MB)
prot_1897__ak__33 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
prot_1897__ak__34 utskrifts-PDF (storlek: 27 MB)
prot_1897__ak__35 utskrifts-PDF (storlek: 46 MB)
prot_1897__ak__36 utskrifts-PDF (storlek: 36 MB)
prot_1897__ak__37 utskrifts-PDF (storlek: 27 MB)
prot_1897__ak__38 utskrifts-PDF (storlek: 13 MB)

 

prot_1897__ak__29 text i XML-format (storlek: 447 kB)
prot_1897__ak__30 text i XML-format (storlek: 654 kB)
prot_1897__ak__31 text i XML-format (storlek: 444 kB)
prot_1897__ak__32 text i XML-format (storlek: 677 kB)
prot_1897__ak__33 text i XML-format (storlek: 555 kB)
prot_1897__ak__34 text i XML-format (storlek: 461 kB)
prot_1897__ak__35 text i XML-format (storlek: 738 kB)
prot_1897__ak__36 text i XML-format (storlek: 584 kB)
prot_1897__ak__37 text i XML-format (storlek: 419 kB)
prot_1897__ak__38 text i XML-format (storlek: 245 kB)