Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Första kammaren 1893, Bd 03, N:is 28-36; [19 april-10 maj]

 

Källa: Riksdagen

prot_1893__fk__28 sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)
prot_1893__fk__29 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
prot_1893__fk__30 sökbar PDF (storlek: 3.3 MB)
prot_1893__fk__31 sökbar PDF (storlek: 1.6 MB)
prot_1893__fk__32 sökbar PDF (storlek: 3.3 MB)
prot_1893__fk__33 sökbar PDF (storlek: 1.9 MB)
prot_1893__fk__34 sökbar PDF (storlek: 3 MB)
prot_1893__fk__35 sökbar PDF (storlek: 2.8 MB)
prot_1893__fk__36 sökbar PDF (storlek: 2 MB)

 

prot_1893__fk__28 utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
prot_1893__fk__29 utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)
prot_1893__fk__30 utskrifts-PDF (storlek: 39 MB)
prot_1893__fk__31 utskrifts-PDF (storlek: 17 MB)
prot_1893__fk__32 utskrifts-PDF (storlek: 41 MB)
prot_1893__fk__33 utskrifts-PDF (storlek: 21 MB)
prot_1893__fk__34 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
prot_1893__fk__35 utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
prot_1893__fk__36 utskrifts-PDF (storlek: 20 MB)

 

prot_1893__fk__28 text i XML-format (storlek: 501 kB)
prot_1893__fk__29 text i XML-format (storlek: 367 kB)
prot_1893__fk__30 text i XML-format (storlek: 660 kB)
prot_1893__fk__31 text i XML-format (storlek: 301 kB)
prot_1893__fk__32 text i XML-format (storlek: 656 kB)
prot_1893__fk__33 text i XML-format (storlek: 386 kB)
prot_1893__fk__34 text i XML-format (storlek: 545 kB)
prot_1893__fk__35 text i XML-format (storlek: 542 kB)
prot_1893__fk__36 text i XML-format (storlek: 418 kB)