Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Första kammaren 1886, Bd 02, N:is 16-28; [10 mars-14 april]

 

Källa: Riksdagen

prot_1886__fk__16 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
prot_1886__fk__17 sökbar PDF (storlek: 1.7 MB)
prot_1886__fk__18 sökbar PDF (storlek: 649 kB)
prot_1886__fk__19 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
prot_1886__fk__20 sökbar PDF (storlek: 1.7 MB)
prot_1886__fk__21 sökbar PDF (storlek: 2.9 MB)
prot_1886__fk__22 sökbar PDF (storlek: 1.5 MB)
prot_1886__fk__23 sökbar PDF (storlek: 446 kB)
prot_1886__fk__24 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
prot_1886__fk__25 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
prot_1886__fk__26 sökbar PDF (storlek: 3.6 MB)
prot_1886__fk__27 sökbar PDF (storlek: 748 kB)
prot_1886__fk__28 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)

 

prot_1886__fk__16 utskrifts-PDF (storlek: 25 MB)
prot_1886__fk__17 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
prot_1886__fk__18 utskrifts-PDF (storlek: 4.9 MB)
prot_1886__fk__19 utskrifts-PDF (storlek: 26 MB)
prot_1886__fk__20 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
prot_1886__fk__21 utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
prot_1886__fk__22 utskrifts-PDF (storlek: 16 MB)
prot_1886__fk__23 utskrifts-PDF (storlek: 2.9 MB)
prot_1886__fk__24 utskrifts-PDF (storlek: 25 MB)
prot_1886__fk__25 utskrifts-PDF (storlek: 21 MB)
prot_1886__fk__26 utskrifts-PDF (storlek: 39 MB)
prot_1886__fk__27 utskrifts-PDF (storlek: 5.7 MB)
prot_1886__fk__28 utskrifts-PDF (storlek: 14 MB)

 

prot_1886__fk__16 text i XML-format (storlek: 419 kB)
prot_1886__fk__17 text i XML-format (storlek: 315 kB)
prot_1886__fk__18 text i XML-format (storlek: 128 kB)
prot_1886__fk__19 text i XML-format (storlek: 479 kB)
prot_1886__fk__20 text i XML-format (storlek: 336 kB)
prot_1886__fk__21 text i XML-format (storlek: 512 kB)
prot_1886__fk__22 text i XML-format (storlek: 272 kB)
prot_1886__fk__23 text i XML-format (storlek: 66 kB)
prot_1886__fk__24 text i XML-format (storlek: 503 kB)
prot_1886__fk__25 text i XML-format (storlek: 366 kB)
prot_1886__fk__26 text i XML-format (storlek: 729 kB)
prot_1886__fk__27 text i XML-format (storlek: 127 kB)
prot_1886__fk__28 text i XML-format (storlek: 251 kB)