Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Första kammaren 1886, Bd 01, N:is 1-15; [16 januari-8 mars]

 

Källa: Riksdagen

prot_1886__fk__1 sökbar PDF (storlek: 700 kB)
prot_1886__fk__2 sökbar PDF (storlek: 1.4 MB)
prot_1886__fk__3 sökbar PDF (storlek: 1.6 MB)
prot_1886__fk__4 sökbar PDF (storlek: 271 kB)
prot_1886__fk__5 sökbar PDF (storlek: 355 kB)
prot_1886__fk__6 sökbar PDF (storlek: 900 kB)
prot_1886__fk__7 sökbar PDF (storlek: 1.5 MB)
prot_1886__fk__8 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
prot_1886__fk__9 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
prot_1886__fk__10 sökbar PDF (storlek: 3.2 MB)
prot_1886__fk__11 sökbar PDF (storlek: 2.8 MB)
prot_1886__fk__12 sökbar PDF (storlek: 2.1 MB)
prot_1886__fk__13 sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
prot_1886__fk__14 sökbar PDF (storlek: 1.6 MB)
prot_1886__fk__15 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)

 

prot_1886__fk__1 utskrifts-PDF (storlek: 4.7 MB)
prot_1886__fk__2 utskrifts-PDF (storlek: 13 MB)
prot_1886__fk__3 utskrifts-PDF (storlek: 14 MB)
prot_1886__fk__4 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
prot_1886__fk__5 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
prot_1886__fk__6 utskrifts-PDF (storlek: 7 MB)
prot_1886__fk__7 utskrifts-PDF (storlek: 14 MB)
prot_1886__fk__8 utskrifts-PDF (storlek: 23 MB)
prot_1886__fk__9 utskrifts-PDF (storlek: 21 MB)
prot_1886__fk__10 utskrifts-PDF (storlek: 32 MB)
prot_1886__fk__11 utskrifts-PDF (storlek: 29 MB)
prot_1886__fk__12 utskrifts-PDF (storlek: 23 MB)
prot_1886__fk__13 utskrifts-PDF (storlek: 26 MB)
prot_1886__fk__14 utskrifts-PDF (storlek: 15 MB)
prot_1886__fk__15 utskrifts-PDF (storlek: 26 MB)

 

prot_1886__fk__1 text i XML-format (storlek: 118 kB)
prot_1886__fk__2 text i XML-format (storlek: 288 kB)
prot_1886__fk__3 text i XML-format (storlek: 295 kB)
prot_1886__fk__4 text i XML-format (storlek: 62 kB)
prot_1886__fk__5 text i XML-format (storlek: 66 kB)
prot_1886__fk__6 text i XML-format (storlek: 137 kB)
prot_1886__fk__7 text i XML-format (storlek: 293 kB)
prot_1886__fk__8 text i XML-format (storlek: 365 kB)
prot_1886__fk__9 text i XML-format (storlek: 386 kB)
prot_1886__fk__10 text i XML-format (storlek: 637 kB)
prot_1886__fk__11 text i XML-format (storlek: 608 kB)
prot_1886__fk__12 text i XML-format (storlek: 382 kB)
prot_1886__fk__13 text i XML-format (storlek: 470 kB)
prot_1886__fk__14 text i XML-format (storlek: 275 kB)
prot_1886__fk__15 text i XML-format (storlek: 461 kB)