Protocoll, hållna hos vällofliga borgare ståndet, vid lagtima riksdagen i Stockholm, åren 1828-29. Tredje bandet.

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 71 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 70 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 70 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 18 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 1.8 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 1.8 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 506K)