Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Första kammaren 1897, Bd 03, N:is 24-32; [28 april-1 juni]

 

Källa: Riksdagen

prot_1897__fk__24 sökbar PDF (storlek: 3 MB)
prot_1897__fk__25 sökbar PDF (storlek: 3 MB)
prot_1897__fk__26 sökbar PDF (storlek: 3.2 MB)
prot_1897__fk__27 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
prot_1897__fk__28 sökbar PDF (storlek: 3.4 MB)
prot_1897__fk__29 sökbar PDF (storlek: 3.9 MB)
prot_1897__fk__30 sökbar PDF (storlek: 2.8 MB)
prot_1897__fk__31 sökbar PDF (storlek: 1.4 MB)
prot_1897__fk__32 sökbar PDF (storlek: 2.1 MB)

 

prot_1897__fk__24 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
prot_1897__fk__25 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
prot_1897__fk__26 utskrifts-PDF (storlek: 38 MB)
prot_1897__fk__27 utskrifts-PDF (storlek: 26 MB)
prot_1897__fk__28 utskrifts-PDF (storlek: 36 MB)
prot_1897__fk__29 utskrifts-PDF (storlek: 38 MB)
prot_1897__fk__30 utskrifts-PDF (storlek: 32 MB)
prot_1897__fk__31 utskrifts-PDF (storlek: 13 MB)
prot_1897__fk__32 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)

 

prot_1897__fk__24 text i XML-format (storlek: 588 kB)
prot_1897__fk__25 text i XML-format (storlek: 597 kB)
prot_1897__fk__26 text i XML-format (storlek: 594 kB)
prot_1897__fk__27 text i XML-format (storlek: 431 kB)
prot_1897__fk__28 text i XML-format (storlek: 658 kB)
prot_1897__fk__29 text i XML-format (storlek: 802 kB)
prot_1897__fk__30 text i XML-format (storlek: 510 kB)
prot_1897__fk__31 text i XML-format (storlek: 280 kB)
prot_1897__fk__32 text i XML-format (storlek: 401 kB)