Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1885, Samling 10, Afd. 1, Bd 1, Riksdagens skrifvelser till Konungen n:is 1-88, m. m.; Samling 10. Afd. 1. Bd 2; Riksdagsbeslutet, riksstaten, riksbankens och riksgäldskontorets reglementen; Samling 10. Afd. 2; Riksdagskansliets memorial n:o 1

 

Källa: Riksdagen

kadep_1885____1 sökbar PDF (storlek: 155 kB)
regl-riksb_1885____ sökbar PDF (storlek: 2.8 MB)
regl-riksg_1885____ sökbar PDF (storlek: 5.2 MB)
riksdagsbeslut_1885____ sökbar PDF (storlek: 1.6 MB)
riksstat_1885____ sökbar PDF (storlek: 2.2 MB)
rskr_1885____1 sökbar PDF (storlek: 112 kB)
rskr_1885____2 sökbar PDF (storlek: 130 kB)
rskr_1885____3 sökbar PDF (storlek: 183 kB)
rskr_1885____4 sökbar PDF (storlek: 119 kB)
rskr_1885____5 sökbar PDF (storlek: 117 kB)
rskr_1885____6 sökbar PDF (storlek: 143 kB)
rskr_1885____7 sökbar PDF (storlek: 176 kB)
rskr_1885____8 sökbar PDF (storlek: 285 kB)
rskr_1885____9 sökbar PDF (storlek: 305 kB)
rskr_1885____10 sökbar PDF (storlek: 113 kB)
rskr_1885____11 sökbar PDF (storlek: 163 kB)
rskr_1885____12 sökbar PDF (storlek: 161 kB)
rskr_1885____13 sökbar PDF (storlek: 172 kB)
rskr_1885____14 sökbar PDF (storlek: 169 kB)
rskr_1885____15 sökbar PDF (storlek: 160 kB)
rskr_1885____16 sökbar PDF (storlek: 152 kB)
rskr_1885____17 sökbar PDF (storlek: 108 kB)
rskr_1885____18 sökbar PDF (storlek: 122 kB)
rskr_1885____19 sökbar PDF (storlek: 170 kB)
rskr_1885____20 sökbar PDF (storlek: 158 kB)
rskr_1885____21 sökbar PDF (storlek: 169 kB)
rskr_1885____22 sökbar PDF (storlek: 178 kB)
rskr_1885____23 sökbar PDF (storlek: 133 kB)
rskr_1885____24 sökbar PDF (storlek: 611 kB)
rskr_1885____25 sökbar PDF (storlek: 115 kB)
rskr_1885____26 sökbar PDF (storlek: 117 kB)
rskr_1885____27 sökbar PDF (storlek: 177 kB)
rskr_1885____28 sökbar PDF (storlek: 105 kB)
rskr_1885____29 sökbar PDF (storlek: 117 kB)
rskr_1885____30 sökbar PDF (storlek: 538 kB)
rskr_1885____31 sökbar PDF (storlek: 303 kB)
rskr_1885____32 sökbar PDF (storlek: 124 kB)
rskr_1885____33 sökbar PDF (storlek: 237 kB)
rskr_1885____34 sökbar PDF (storlek: 185 kB)
rskr_1885____35 sökbar PDF (storlek: 294 kB)
rskr_1885____36 sökbar PDF (storlek: 168 kB)
rskr_1885____37 sökbar PDF (storlek: 179 kB)
rskr_1885____38 sökbar PDF (storlek: 211 kB)
rskr_1885____39 sökbar PDF (storlek: 210 kB)
rskr_1885____40 sökbar PDF (storlek: 206 kB)
rskr_1885____41 sökbar PDF (storlek: 289 kB)
rskr_1885____42 sökbar PDF (storlek: 340 kB)
rskr_1885____43 sökbar PDF (storlek: 155 kB)
rskr_1885____44 sökbar PDF (storlek: 344 kB)
rskr_1885____45 sökbar PDF (storlek: 176 kB)
rskr_1885____46 sökbar PDF (storlek: 201 kB)
rskr_1885____47 sökbar PDF (storlek: 426 kB)
rskr_1885____48 sökbar PDF (storlek: 247 kB)
rskr_1885____49 sökbar PDF (storlek: 191 kB)
rskr_1885____50 sökbar PDF (storlek: 246 kB)
rskr_1885____51 sökbar PDF (storlek: 198 kB)
rskr_1885____52 sökbar PDF (storlek: 348 kB)
rskr_1885____53 sökbar PDF (storlek: 364 kB)
rskr_1885____54 sökbar PDF (storlek: 435 kB)
rskr_1885____55 sökbar PDF (storlek: 342 kB)
rskr_1885____56 sökbar PDF (storlek: 1.6 MB)
rskr_1885____57 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1885____58 sökbar PDF (storlek: 1.7 MB)
rskr_1885____59 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
rskr_1885____60 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
rskr_1885____61 sökbar PDF (storlek: 1.2 MB)
rskr_1885____62 sökbar PDF (storlek: 123 kB)
rskr_1885____63 sökbar PDF (storlek: 1.5 MB)
rskr_1885____64 sökbar PDF (storlek: 407 kB)
rskr_1885____65 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
rskr_1885____66 sökbar PDF (storlek: 136 kB)
rskr_1885____67 sökbar PDF (storlek: 197 kB)
rskr_1885____68 sökbar PDF (storlek: 186 kB)
rskr_1885____69 sökbar PDF (storlek: 186 kB)
rskr_1885____70 sökbar PDF (storlek: 110 kB)
rskr_1885____71 sökbar PDF (storlek: 252 kB)
rskr_1885____72 sökbar PDF (storlek: 171 kB)
rskr_1885____73 sökbar PDF (storlek: 223 kB)
rskr_1885____74 sökbar PDF (storlek: 162 kB)
rskr_1885____75 sökbar PDF (storlek: 236 kB)
rskr_1885____76 sökbar PDF (storlek: 341 kB)
rskr_1885____77 sökbar PDF (storlek: 352 kB)
rskr_1885____78 sökbar PDF (storlek: 148 kB)
rskr_1885____79 sökbar PDF (storlek: 115 kB)
rskr_1885____80 sökbar PDF (storlek: 119 kB)
rskr_1885____81 sökbar PDF (storlek: 117 kB)
rskr_1885____82 sökbar PDF (storlek: 97 kB)
rskr_1885____83 sökbar PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1885____84 sökbar PDF (storlek: 484 kB)
rskr_1885____85 sökbar PDF (storlek: 226 kB)
rskr_1885____86 sökbar PDF (storlek: 393 kB)
rskr_1885____87 sökbar PDF (storlek: 179 kB)
rskr_1885____88 sökbar PDF (storlek: 182 kB)
rskr_1885____fört sökbar PDF (storlek: 541 kB)

 

kadep_1885____1 utskrifts-PDF (storlek: 467 kB)
regl-riksb_1885____ utskrifts-PDF (storlek: 26 MB)
regl-riksg_1885____ utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
riksdagsbeslut_1885____ utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
riksstat_1885____ utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
rskr_1885____1 utskrifts-PDF (storlek: 301 kB)
rskr_1885____2 utskrifts-PDF (storlek: 223 kB)
rskr_1885____3 utskrifts-PDF (storlek: 750 kB)
rskr_1885____4 utskrifts-PDF (storlek: 362 kB)
rskr_1885____5 utskrifts-PDF (storlek: 364 kB)
rskr_1885____6 utskrifts-PDF (storlek: 348 kB)
rskr_1885____7 utskrifts-PDF (storlek: 753 kB)
rskr_1885____8 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
rskr_1885____9 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
rskr_1885____10 utskrifts-PDF (storlek: 363 kB)
rskr_1885____11 utskrifts-PDF (storlek: 577 kB)
rskr_1885____12 utskrifts-PDF (storlek: 548 kB)
rskr_1885____13 utskrifts-PDF (storlek: 734 kB)
rskr_1885____14 utskrifts-PDF (storlek: 709 kB)
rskr_1885____15 utskrifts-PDF (storlek: 567 kB)
rskr_1885____16 utskrifts-PDF (storlek: 523 kB)
rskr_1885____17 utskrifts-PDF (storlek: 284 kB)
rskr_1885____18 utskrifts-PDF (storlek: 324 kB)
rskr_1885____19 utskrifts-PDF (storlek: 870 kB)
rskr_1885____20 utskrifts-PDF (storlek: 628 kB)
rskr_1885____21 utskrifts-PDF (storlek: 554 kB)
rskr_1885____22 utskrifts-PDF (storlek: 797 kB)
rskr_1885____23 utskrifts-PDF (storlek: 291 kB)
rskr_1885____24 utskrifts-PDF (storlek: 5 MB)
rskr_1885____25 utskrifts-PDF (storlek: 270 kB)
rskr_1885____26 utskrifts-PDF (storlek: 244 kB)
rskr_1885____27 utskrifts-PDF (storlek: 787 kB)
rskr_1885____28 utskrifts-PDF (storlek: 261 kB)
rskr_1885____29 utskrifts-PDF (storlek: 373 kB)
rskr_1885____30 utskrifts-PDF (storlek: 4.6 MB)
rskr_1885____31 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
rskr_1885____32 utskrifts-PDF (storlek: 335 kB)
rskr_1885____33 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
rskr_1885____34 utskrifts-PDF (storlek: 809 kB)
rskr_1885____35 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
rskr_1885____36 utskrifts-PDF (storlek: 758 kB)
rskr_1885____37 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1885____38 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
rskr_1885____39 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
rskr_1885____40 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
rskr_1885____41 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
rskr_1885____42 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
rskr_1885____43 utskrifts-PDF (storlek: 676 kB)
rskr_1885____44 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
rskr_1885____45 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1885____46 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
rskr_1885____47 utskrifts-PDF (storlek: 3.4 MB)
rskr_1885____48 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
rskr_1885____49 utskrifts-PDF (storlek: 902 kB)
rskr_1885____50 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1885____51 utskrifts-PDF (storlek: 903 kB)
rskr_1885____52 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
rskr_1885____53 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
rskr_1885____54 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
rskr_1885____55 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
rskr_1885____56 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
rskr_1885____57 utskrifts-PDF (storlek: 6.3 MB)
rskr_1885____58 utskrifts-PDF (storlek: 14 MB)
rskr_1885____59 utskrifts-PDF (storlek: 7.9 MB)
rskr_1885____60 utskrifts-PDF (storlek: 19 MB)
rskr_1885____61 utskrifts-PDF (storlek: 9 MB)
rskr_1885____62 utskrifts-PDF (storlek: 363 kB)
rskr_1885____63 utskrifts-PDF (storlek: 14 MB)
rskr_1885____64 utskrifts-PDF (storlek: 3.3 MB)
rskr_1885____65 utskrifts-PDF (storlek: 9.9 MB)
rskr_1885____66 utskrifts-PDF (storlek: 277 kB)
rskr_1885____67 utskrifts-PDF (storlek: 830 kB)
rskr_1885____68 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1885____69 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1885____70 utskrifts-PDF (storlek: 261 kB)
rskr_1885____71 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
rskr_1885____72 utskrifts-PDF (storlek: 845 kB)
rskr_1885____73 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1885____74 utskrifts-PDF (storlek: 806 kB)
rskr_1885____75 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
rskr_1885____76 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
rskr_1885____77 utskrifts-PDF (storlek: 2.9 MB)
rskr_1885____78 utskrifts-PDF (storlek: 585 kB)
rskr_1885____79 utskrifts-PDF (storlek: 289 kB)
rskr_1885____80 utskrifts-PDF (storlek: 259 kB)
rskr_1885____81 utskrifts-PDF (storlek: 389 kB)
rskr_1885____82 utskrifts-PDF (storlek: 219 kB)
rskr_1885____83 utskrifts-PDF (storlek: 13 MB)
rskr_1885____84 utskrifts-PDF (storlek: 3.3 MB)
rskr_1885____85 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
rskr_1885____86 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
rskr_1885____87 utskrifts-PDF (storlek: 633 kB)
rskr_1885____88 utskrifts-PDF (storlek: 738 kB)
rskr_1885____fört utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)

 

kadep_1885____1 text i XML-format (storlek: 8.8 kB)
regl-riksb_1885____ text i XML-format (storlek: 447 kB)
regl-riksg_1885____ text i XML-format (storlek: 1.8 MB)
riksdagsbeslut_1885____ text i XML-format (storlek: 398 kB)
riksstat_1885____ text i XML-format (storlek: 1.0 MB)
rskr_1885____1 text i XML-format (storlek: 7.6 kB)
rskr_1885____2 text i XML-format (storlek: 6.2 kB)
rskr_1885____3 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1885____4 text i XML-format (storlek: 8.2 kB)
rskr_1885____5 text i XML-format (storlek: 6.6 kB)
rskr_1885____6 text i XML-format (storlek: 6.2 kB)
rskr_1885____7 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1885____8 text i XML-format (storlek: 27 kB)
rskr_1885____9 text i XML-format (storlek: 50 kB)
rskr_1885____10 text i XML-format (storlek: 8.1 kB)
rskr_1885____11 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1885____12 text i XML-format (storlek: 10 kB)
rskr_1885____13 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1885____14 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1885____15 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1885____16 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1885____17 text i XML-format (storlek: 6.7 kB)
rskr_1885____18 text i XML-format (storlek: 7.2 kB)
rskr_1885____19 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1885____20 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1885____21 text i XML-format (storlek: 9.6 kB)
rskr_1885____22 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1885____23 text i XML-format (storlek: 6.7 kB)
rskr_1885____24 text i XML-format (storlek: 72 kB)
rskr_1885____25 text i XML-format (storlek: 6.0 kB)
rskr_1885____26 text i XML-format (storlek: 6.0 kB)
rskr_1885____27 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1885____28 text i XML-format (storlek: 6.3 kB)
rskr_1885____29 text i XML-format (storlek: 7.9 kB)
rskr_1885____30 text i XML-format (storlek: 77 kB)
rskr_1885____31 text i XML-format (storlek: 32 kB)
rskr_1885____32 text i XML-format (storlek: 6.5 kB)
rskr_1885____33 text i XML-format (storlek: 22 kB)
rskr_1885____34 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1885____35 text i XML-format (storlek: 32 kB)
rskr_1885____36 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1885____37 text i XML-format (storlek: 16 kB)
rskr_1885____38 text i XML-format (storlek: 19 kB)
rskr_1885____39 text i XML-format (storlek: 18 kB)
rskr_1885____40 text i XML-format (storlek: 18 kB)
rskr_1885____41 text i XML-format (storlek: 30 kB)
rskr_1885____42 text i XML-format (storlek: 35 kB)
rskr_1885____43 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1885____44 text i XML-format (storlek: 38 kB)
rskr_1885____45 text i XML-format (storlek: 16 kB)
rskr_1885____46 text i XML-format (storlek: 17 kB)
rskr_1885____47 text i XML-format (storlek: 47 kB)
rskr_1885____48 text i XML-format (storlek: 23 kB)
rskr_1885____49 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1885____50 text i XML-format (storlek: 22 kB)
rskr_1885____51 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1885____52 text i XML-format (storlek: 38 kB)
rskr_1885____53 text i XML-format (storlek: 66 kB)
rskr_1885____54 text i XML-format (storlek: 76 kB)
rskr_1885____55 text i XML-format (storlek: 61 kB)
rskr_1885____56 text i XML-format (storlek: 475 kB)
rskr_1885____57 text i XML-format (storlek: 379 kB)
rskr_1885____58 text i XML-format (storlek: 394 kB)
rskr_1885____59 text i XML-format (storlek: 318 kB)
rskr_1885____60 text i XML-format (storlek: 588 kB)
rskr_1885____61 text i XML-format (storlek: 223 kB)
rskr_1885____62 text i XML-format (storlek: 7.9 kB)
rskr_1885____63 text i XML-format (storlek: 223 kB)
rskr_1885____64 text i XML-format (storlek: 45 kB)
rskr_1885____65 text i XML-format (storlek: 176 kB)
rskr_1885____66 text i XML-format (storlek: 7.0 kB)
rskr_1885____67 text i XML-format (storlek: 17 kB)
rskr_1885____68 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1885____69 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1885____70 text i XML-format (storlek: 5.9 kB)
rskr_1885____71 text i XML-format (storlek: 22 kB)
rskr_1885____72 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1885____73 text i XML-format (storlek: 22 kB)
rskr_1885____74 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1885____75 text i XML-format (storlek: 23 kB)
rskr_1885____76 text i XML-format (storlek: 38 kB)
rskr_1885____77 text i XML-format (storlek: 39 kB)
rskr_1885____78 text i XML-format (storlek: 9.4 kB)
rskr_1885____79 text i XML-format (storlek: 7.4 kB)
rskr_1885____80 text i XML-format (storlek: 6.5 kB)
rskr_1885____81 text i XML-format (storlek: 7.6 kB)
rskr_1885____82 text i XML-format (storlek: 6.2 kB)
rskr_1885____83 text i XML-format (storlek: 204 kB)
rskr_1885____84 text i XML-format (storlek: 103 kB)
rskr_1885____85 text i XML-format (storlek: 20 kB)
rskr_1885____86 text i XML-format (storlek: 56 kB)
rskr_1885____87 text i XML-format (storlek: 16 kB)
rskr_1885____88 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1885____fört text i XML-format (storlek: 157 kB)