Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1908, Samling 1, Afd. 1, Bd 1, 1, Kungl. Maj:ts proposition n:o 1, angående statsverkets tillstånd och behof, jämte därtill hörande bilagor t. o. m. fjärde hufvudtiteln

 

Källa: Riksdagen

prop_1908____1_01 sökbar PDF (storlek: 17 MB)
prop_1908____1_02 sökbar PDF (storlek: 20 MB)
prop_1908____1_03 sökbar PDF (storlek: 25 MB)
prop_1908____1_04 sökbar PDF (storlek: 17 MB)
prop_1908____1_05 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
prop_1908____1_06 sökbar PDF (storlek: 19 MB)
prop_1908____1_07 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
prop_1908____1_08 sökbar PDF (storlek: 15 MB)

 

prop_1908____1_01 utskrifts-PDF (storlek: 145 MB)
prop_1908____1_02 utskrifts-PDF (storlek: 160 MB)
prop_1908____1_03 utskrifts-PDF (storlek: 122 MB)
prop_1908____1_04 utskrifts-PDF (storlek: 171 MB)
prop_1908____1_05 utskrifts-PDF (storlek: 187 MB)
prop_1908____1_06 utskrifts-PDF (storlek: 183 MB)
prop_1908____1_07 utskrifts-PDF (storlek: 183 MB)
prop_1908____1_08 utskrifts-PDF (storlek: 154 MB)

 

prop_1908____1_01 text i XML-format (storlek: 3.5 MB)
prop_1908____1_02 text i XML-format (storlek: 5.4 MB)
prop_1908____1_03 text i XML-format (storlek: 12 MB)
prop_1908____1_04 text i XML-format (storlek: 4.1 MB)
prop_1908____1_05 text i XML-format (storlek: 3.6 MB)
prop_1908____1_06 text i XML-format (storlek: 3.4 MB)
prop_1908____1_07 text i XML-format (storlek: 3.4 MB)
prop_1908____1_08 text i XML-format (storlek: 2.6 MB)