Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1913, Samling 1, Bd 12, Kungl. Maj:ts propositioner nr 269-303. Berättelse om vad i rikets styrelse efter nästförutgångna riksdag sig tilldragit. Kungl. Maj:ts öppna brev om talmansförordnanden. Kungl. Maj:ts tal vid riksdagens öppnande

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1913___kmöpbrev_ sökbar PDF (storlek: 151 kB)
berrdg_1913___kmtal_ sökbar PDF (storlek: 188 kB)
berrdg_1913___rber_ sökbar PDF (storlek: 9.2 MB)
prop_1913____269 sökbar PDF (storlek: 307 kB)
prop_1913____270 sökbar PDF (storlek: 2.2 MB)
prop_1913____271 sökbar PDF (storlek: 476 kB)
prop_1913____272 sökbar PDF (storlek: 369 kB)
prop_1913____273 sökbar PDF (storlek: 2.1 MB)
prop_1913____275 sökbar PDF (storlek: 363 kB)
prop_1913____276 sökbar PDF (storlek: 714 kB)
prop_1913____277 sökbar PDF (storlek: 517 kB)
prop_1913____278 sökbar PDF (storlek: 635 kB)
prop_1913____279 sökbar PDF (storlek: 476 kB)
prop_1913____280 sökbar PDF (storlek: 884 kB)
prop_1913____281 sökbar PDF (storlek: 460 kB)
prop_1913____282 sökbar PDF (storlek: 3.1 MB)
prop_1913____283 sökbar PDF (storlek: 438 kB)
prop_1913____284 sökbar PDF (storlek: 1.9 MB)
prop_1913____285 sökbar PDF (storlek: 464 kB)
prop_1913____286 sökbar PDF (storlek: 1005 kB)
prop_1913____287 sökbar PDF (storlek: 779 kB)
prop_1913____288 sökbar PDF (storlek: 1.6 MB)
prop_1913____289 sökbar PDF (storlek: 126 kB)
prop_1913____290 sökbar PDF (storlek: 364 kB)
prop_1913____291 sökbar PDF (storlek: 359 kB)
prop_1913____292 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1913____293 sökbar PDF (storlek: 270 kB)
prop_1913____294 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1913____296 sökbar PDF (storlek: 960 kB)
prop_1913____297 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
prop_1913____298 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
prop_1913____299 sökbar PDF (storlek: 459 kB)
prop_1913____300 sökbar PDF (storlek: 331 kB)
prop_1913____301 sökbar PDF (storlek: 385 kB)
prop_1913____302 sökbar PDF (storlek: 791 kB)
prop_1913____303 sökbar PDF (storlek: 279 kB)
prop_1913____fört sökbar PDF (storlek: 1 MB)
skr_1913____274 sökbar PDF (storlek: 477 kB)
skr_1913____295 sökbar PDF (storlek: 218 kB)

 

berrdg_1913___kmöpbrev_ utskrifts-PDF (storlek: 591 kB)
berrdg_1913___kmtal_ utskrifts-PDF (storlek: 994 kB)
berrdg_1913___rber_ utskrifts-PDF (storlek: 84 MB)
prop_1913____269 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
prop_1913____270 utskrifts-PDF (storlek: 23 MB)
prop_1913____271 utskrifts-PDF (storlek: 3.4 MB)
prop_1913____272 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
prop_1913____273 utskrifts-PDF (storlek: 20 MB)
prop_1913____275 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
prop_1913____276 utskrifts-PDF (storlek: 6.1 MB)
prop_1913____277 utskrifts-PDF (storlek: 3.3 MB)
prop_1913____278 utskrifts-PDF (storlek: 4.9 MB)
prop_1913____279 utskrifts-PDF (storlek: 3.4 MB)
prop_1913____280 utskrifts-PDF (storlek: 5.4 MB)
prop_1913____281 utskrifts-PDF (storlek: 2.9 MB)
prop_1913____282 utskrifts-PDF (storlek: 32 MB)
prop_1913____283 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
prop_1913____284 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
prop_1913____285 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
prop_1913____286 utskrifts-PDF (storlek: 9.4 MB)
prop_1913____287 utskrifts-PDF (storlek: 6.2 MB)
prop_1913____288 utskrifts-PDF (storlek: 17 MB)
prop_1913____289 utskrifts-PDF (storlek: 313 kB)
prop_1913____290 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
prop_1913____291 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
prop_1913____292 utskrifts-PDF (storlek: 9.7 MB)
prop_1913____293 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
prop_1913____294 utskrifts-PDF (storlek: 9.3 MB)
prop_1913____296 utskrifts-PDF (storlek: 9.2 MB)
prop_1913____297 utskrifts-PDF (storlek: 10 MB)
prop_1913____298 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
prop_1913____299 utskrifts-PDF (storlek: 2.9 MB)
prop_1913____300 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
prop_1913____301 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
prop_1913____302 utskrifts-PDF (storlek: 6.8 MB)
prop_1913____303 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
prop_1913____fört utskrifts-PDF (storlek: 8.5 MB)
skr_1913____274 utskrifts-PDF (storlek: 3.3 MB)
skr_1913____295 utskrifts-PDF (storlek: 819 kB)

 

berrdg_1913___kmöpbrev_ text i XML-format (storlek: 12 kB)
berrdg_1913___kmtal_ text i XML-format (storlek: 15 kB)
berrdg_1913___rber_ text i XML-format (storlek: 1.5 MB)
prop_1913____269 text i XML-format (storlek: 32 kB)
prop_1913____270 text i XML-format (storlek: 346 kB)
prop_1913____271 text i XML-format (storlek: 67 kB)
prop_1913____272 text i XML-format (storlek: 36 kB)
prop_1913____273 text i XML-format (storlek: 340 kB)
prop_1913____275 text i XML-format (storlek: 39 kB)
prop_1913____276 text i XML-format (storlek: 83 kB)
prop_1913____277 text i XML-format (storlek: 90 kB)
prop_1913____278 text i XML-format (storlek: 74 kB)
prop_1913____279 text i XML-format (storlek: 62 kB)
prop_1913____280 text i XML-format (storlek: 249 kB)
prop_1913____281 text i XML-format (storlek: 75 kB)
prop_1913____282 text i XML-format (storlek: 492 kB)
prop_1913____283 text i XML-format (storlek: 66 kB)
prop_1913____284 text i XML-format (storlek: 307 kB)
prop_1913____285 text i XML-format (storlek: 77 kB)
prop_1913____286 text i XML-format (storlek: 123 kB)
prop_1913____287 text i XML-format (storlek: 98 kB)
prop_1913____288 text i XML-format (storlek: 239 kB)
prop_1913____289 text i XML-format (storlek: 7.0 kB)
prop_1913____290 text i XML-format (storlek: 38 kB)
prop_1913____291 text i XML-format (storlek: 34 kB)
prop_1913____292 text i XML-format (storlek: 271 kB)
prop_1913____293 text i XML-format (storlek: 25 kB)
prop_1913____294 text i XML-format (storlek: 142 kB)
prop_1913____296 text i XML-format (storlek: 134 kB)
prop_1913____297 text i XML-format (storlek: 163 kB)
prop_1913____298 text i XML-format (storlek: 249 kB)
prop_1913____299 text i XML-format (storlek: 93 kB)
prop_1913____300 text i XML-format (storlek: 46 kB)
prop_1913____301 text i XML-format (storlek: 94 kB)
prop_1913____302 text i XML-format (storlek: 112 kB)
prop_1913____303 text i XML-format (storlek: 23 kB)
prop_1913____fört text i XML-format (storlek: 233 kB)
skr_1913____274 text i XML-format (storlek: 50 kB)
skr_1913____295 text i XML-format (storlek: 16 kB)