Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1885, Samling 5, Afd. 1, Bevillnings-utskottets betänkanden och memorial n:is 1-14; Samling 5. Afd. 2; Sammansatta bevillnings- och lag-utskottets betänkanden; [några betänkanden, tillhörande denna afdelning, hafva icke blifvit afgifna]

 

Källa: Riksdagen

bet_1885___bevu_1 sökbar PDF (storlek: 429 kB)
bet_1885___bevu_2 sökbar PDF (storlek: 232 kB)
bet_1885___bevu_3 sökbar PDF (storlek: 2.8 MB)
bet_1885___bevu_5 sökbar PDF (storlek: 4.2 MB)
bet_1885___bevu_6 sökbar PDF (storlek: 238 kB)
bet_1885___bevu_7 sökbar PDF (storlek: 5.9 MB)
bet_1885___bevu_9 sökbar PDF (storlek: 759 kB)
bet_1885___bevu_10 sökbar PDF (storlek: 300 kB)
bet_1885___bevu_11 sökbar PDF (storlek: 397 kB)
bet_1885___bevu_13 sökbar PDF (storlek: 337 kB)
bet_1885___bevu_14 sökbar PDF (storlek: 226 kB)
mem_1885___bevu_4 sökbar PDF (storlek: 175 kB)
mem_1885___bevu_8 sökbar PDF (storlek: 225 kB)
mem_1885___bevu_12 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
reg_1885___bevu_ sökbar PDF (storlek: 161 kB)

 

bet_1885___bevu_1 utskrifts-PDF (storlek: 3.5 MB)
bet_1885___bevu_2 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
bet_1885___bevu_3 utskrifts-PDF (storlek: 27 MB)
bet_1885___bevu_5 utskrifts-PDF (storlek: 35 MB)
bet_1885___bevu_6 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
bet_1885___bevu_7 utskrifts-PDF (storlek: 53 MB)
bet_1885___bevu_9 utskrifts-PDF (storlek: 6.3 MB)
bet_1885___bevu_10 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
bet_1885___bevu_11 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
bet_1885___bevu_13 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
bet_1885___bevu_14 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
mem_1885___bevu_4 utskrifts-PDF (storlek: 788 kB)
mem_1885___bevu_8 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
mem_1885___bevu_12 utskrifts-PDF (storlek: 10 MB)
reg_1885___bevu_ utskrifts-PDF (storlek: 605 kB)

 

bet_1885___bevu_1 text i XML-format (storlek: 48 kB)
bet_1885___bevu_2 text i XML-format (storlek: 20 kB)
bet_1885___bevu_3 text i XML-format (storlek: 561 kB)
bet_1885___bevu_5 text i XML-format (storlek: 1.1 MB)
bet_1885___bevu_6 text i XML-format (storlek: 21 kB)
bet_1885___bevu_7 text i XML-format (storlek: 1.5 MB)
bet_1885___bevu_9 text i XML-format (storlek: 128 kB)
bet_1885___bevu_10 text i XML-format (storlek: 29 kB)
bet_1885___bevu_11 text i XML-format (storlek: 60 kB)
bet_1885___bevu_13 text i XML-format (storlek: 42 kB)
bet_1885___bevu_14 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mem_1885___bevu_4 text i XML-format (storlek: 15 kB)
mem_1885___bevu_8 text i XML-format (storlek: 22 kB)
mem_1885___bevu_12 text i XML-format (storlek: 143 kB)
reg_1885___bevu_ text i XML-format (storlek: 12 kB)