Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1900, Samling 1, Afd. 1, Bd 01, A, Kongl. Maj:ts proposition n:o 1, angående statsverkets tillstånd och behof, jemte dertill hörande bilagor t. o. m. sjette hufvudtiteln

 

Källa: Riksdagen

prop_1900____1_01 sökbar PDF (storlek: 16 MB)
prop_1900____1_02 sökbar PDF (storlek: 21 MB)
prop_1900____1_03 sökbar PDF (storlek: 16 MB)
prop_1900____1_04 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
prop_1900____1_05 sökbar PDF (storlek: 11 MB)

 

prop_1900____1_01 utskrifts-PDF (storlek: 173 MB)
prop_1900____1_02 utskrifts-PDF (storlek: 171 MB)
prop_1900____1_03 utskrifts-PDF (storlek: 181 MB)
prop_1900____1_04 utskrifts-PDF (storlek: 207 MB)
prop_1900____1_05 utskrifts-PDF (storlek: 123 MB)

 

prop_1900____1_01 text i XML-format (storlek: 3.7 MB)
prop_1900____1_02 text i XML-format (storlek: 7.5 MB)
prop_1900____1_03 text i XML-format (storlek: 3.1 MB)
prop_1900____1_04 text i XML-format (storlek: 2.5 MB)
prop_1900____1_05 text i XML-format (storlek: 2.0 MB)