Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1913, Samling 1, Bd 3, Kungl. Maj:ts propositioner nr 35-50

 

Källa: Riksdagen

prop_1913____35 sökbar PDF (storlek: 20 MB)
prop_1913____36 sökbar PDF (storlek: 275 kB)
prop_1913____37 sökbar PDF (storlek: 297 kB)
prop_1913____38 sökbar PDF (storlek: 243 kB)
prop_1913____39 sökbar PDF (storlek: 322 kB)
prop_1913____40 sökbar PDF (storlek: 291 kB)
prop_1913____41 sökbar PDF (storlek: 265 kB)
prop_1913____42 sökbar PDF (storlek: 7.9 MB)
prop_1913____43 sökbar PDF (storlek: 182 kB)
prop_1913____44 sökbar PDF (storlek: 299 kB)
prop_1913____45 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
prop_1913____46 sökbar PDF (storlek: 9.5 MB)
prop_1913____47 sökbar PDF (storlek: 344 kB)
prop_1913____48 sökbar PDF (storlek: 273 kB)
prop_1913____49 sökbar PDF (storlek: 640 kB)
prop_1913____50 sökbar PDF (storlek: 4.7 MB)

 

prop_1913____35 utskrifts-PDF (storlek: 153 MB)
prop_1913____36 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1913____37 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
prop_1913____38 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
prop_1913____39 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
prop_1913____40 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
prop_1913____41 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
prop_1913____42 utskrifts-PDF (storlek: 80 MB)
prop_1913____43 utskrifts-PDF (storlek: 650 kB)
prop_1913____44 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
prop_1913____45 utskrifts-PDF (storlek: 9.5 MB)
prop_1913____46 utskrifts-PDF (storlek: 92 MB)
prop_1913____47 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
prop_1913____48 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
prop_1913____49 utskrifts-PDF (storlek: 5.8 MB)
prop_1913____50 utskrifts-PDF (storlek: 45 MB)

 

prop_1913____35 text i XML-format (storlek: 6.0 MB)
prop_1913____36 text i XML-format (storlek: 22 kB)
prop_1913____37 text i XML-format (storlek: 26 kB)
prop_1913____38 text i XML-format (storlek: 18 kB)
prop_1913____39 text i XML-format (storlek: 30 kB)
prop_1913____40 text i XML-format (storlek: 24 kB)
prop_1913____41 text i XML-format (storlek: 24 kB)
prop_1913____42 text i XML-format (storlek: 1.1 MB)
prop_1913____43 text i XML-format (storlek: 13 kB)
prop_1913____44 text i XML-format (storlek: 29 kB)
prop_1913____45 text i XML-format (storlek: 444 kB)
prop_1913____46 text i XML-format (storlek: 1.3 MB)
prop_1913____47 text i XML-format (storlek: 33 kB)
prop_1913____48 text i XML-format (storlek: 26 kB)
prop_1913____49 text i XML-format (storlek: 73 kB)
prop_1913____50 text i XML-format (storlek: 638 kB)