Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll vid urtima riksdagen i Stockholm åren 1844 och 1845. Fjerde samlingen. Stats-utskottets memorial, utlåtanden och betänkanden. Första bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 123 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 116 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 74 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 4.7 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 2.5 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 1.6 MB)