Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Första kammaren 1896, Bd 01, N:is 1-13; [16 januari-21 mars]

 

Källa: Riksdagen

prot_1896__fk__1 sökbar PDF (storlek: 554 kB)
prot_1896__fk__2 sökbar PDF (storlek: 488 kB)
prot_1896__fk__3 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
prot_1896__fk__4 sökbar PDF (storlek: 709 kB)
prot_1896__fk__5 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
prot_1896__fk__6 sökbar PDF (storlek: 3.1 MB)
prot_1896__fk__7 sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
prot_1896__fk__8 sökbar PDF (storlek: 1.5 MB)
prot_1896__fk__9 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
prot_1896__fk__10 sökbar PDF (storlek: 3.7 MB)
prot_1896__fk__11 sökbar PDF (storlek: 3.3 MB)
prot_1896__fk__12 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
prot_1896__fk__13 sökbar PDF (storlek: 1.2 MB)

 

prot_1896__fk__1 utskrifts-PDF (storlek: 4 MB)
prot_1896__fk__2 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
prot_1896__fk__3 utskrifts-PDF (storlek: 13 MB)
prot_1896__fk__4 utskrifts-PDF (storlek: 4.7 MB)
prot_1896__fk__5 utskrifts-PDF (storlek: 13 MB)
prot_1896__fk__6 utskrifts-PDF (storlek: 35 MB)
prot_1896__fk__7 utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
prot_1896__fk__8 utskrifts-PDF (storlek: 15 MB)
prot_1896__fk__9 utskrifts-PDF (storlek: 27 MB)
prot_1896__fk__10 utskrifts-PDF (storlek: 43 MB)
prot_1896__fk__11 utskrifts-PDF (storlek: 38 MB)
prot_1896__fk__12 utskrifts-PDF (storlek: 26 MB)
prot_1896__fk__13 utskrifts-PDF (storlek: 9.5 MB)

 

prot_1896__fk__1 text i XML-format (storlek: 103 kB)
prot_1896__fk__2 text i XML-format (storlek: 136 kB)
prot_1896__fk__3 text i XML-format (storlek: 266 kB)
prot_1896__fk__4 text i XML-format (storlek: 169 kB)
prot_1896__fk__5 text i XML-format (storlek: 298 kB)
prot_1896__fk__6 text i XML-format (storlek: 607 kB)
prot_1896__fk__7 text i XML-format (storlek: 461 kB)
prot_1896__fk__8 text i XML-format (storlek: 269 kB)
prot_1896__fk__9 text i XML-format (storlek: 499 kB)
prot_1896__fk__10 text i XML-format (storlek: 707 kB)
prot_1896__fk__11 text i XML-format (storlek: 581 kB)
prot_1896__fk__12 text i XML-format (storlek: 421 kB)
prot_1896__fk__13 text i XML-format (storlek: 294 kB)