Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Andra kammaren 1913, Bd 03, Nr 20-27; [13 mars-8 april]

 

Källa: Riksdagen

prot_1913__ak__20 sökbar PDF (storlek: 3.5 MB)
prot_1913__ak__21 sökbar PDF (storlek: 5.2 MB)
prot_1913__ak__22 sökbar PDF (storlek: 3.8 MB)
prot_1913__ak__23 sökbar PDF (storlek: 764 kB)
prot_1913__ak__24 sökbar PDF (storlek: 4.5 MB)
prot_1913__ak__25 sökbar PDF (storlek: 3.6 MB)
prot_1913__ak__26 sökbar PDF (storlek: 5.5 MB)
prot_1913__ak__27 sökbar PDF (storlek: 5.7 MB)

 

prot_1913__ak__20 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
prot_1913__ak__21 utskrifts-PDF (storlek: 54 MB)
prot_1913__ak__22 utskrifts-PDF (storlek: 40 MB)
prot_1913__ak__23 utskrifts-PDF (storlek: 4.9 MB)
prot_1913__ak__24 utskrifts-PDF (storlek: 45 MB)
prot_1913__ak__25 utskrifts-PDF (storlek: 39 MB)
prot_1913__ak__26 utskrifts-PDF (storlek: 63 MB)
prot_1913__ak__27 utskrifts-PDF (storlek: 60 MB)

 

prot_1913__ak__20 text i XML-format (storlek: 604 kB)
prot_1913__ak__21 text i XML-format (storlek: 864 kB)
prot_1913__ak__22 text i XML-format (storlek: 633 kB)
prot_1913__ak__23 text i XML-format (storlek: 179 kB)
prot_1913__ak__24 text i XML-format (storlek: 794 kB)
prot_1913__ak__25 text i XML-format (storlek: 619 kB)
prot_1913__ak__26 text i XML-format (storlek: 986 kB)
prot_1913__ak__27 text i XML-format (storlek: 1.0 MB)