Protocoll, hållne hos välloflige borgare-ståndet, vid urtima riksdagen i Stockholm år 1815. [Del 1].

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 65 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 76 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 65 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 67 MB)
Del 5 sökbar PDF (storlek: 66 MB)
Del 6 sökbar PDF (storlek: 67 MB)
Del 7 sökbar PDF (storlek: 30 MB)
Del 8 sökbar PDF (storlek: 69 MB)
Del 9 sökbar PDF (storlek: 68 MB)
Del 10 sökbar PDF (storlek: 16 MB)
Del 11 sökbar PDF (storlek: 64 MB)
Del 12 sökbar PDF (storlek: 64 MB)
Del 13 sökbar PDF (storlek: 15 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 2.2 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)
Del 5 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)
Del 6 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)
Del 7 text i XML-format (storlek: 879K)
Del 8 text i XML-format (storlek: 1.8 MB)
Del 9 text i XML-format (storlek: 1.8 MB)
Del 10 text i XML-format (storlek: 472K)
Del 11 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)
Del 12 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)
Del 13 text i XML-format (storlek: 480K)