Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1914, senare lagtima, Samling 1, Bd 1, 1, Kungl. Maj:ts proposition nr 1 angående statsverkets tillstånd och behov jämte därtill hörande bilagor: inkomsterna, utgifterna samt första, andra och tredje huvudtitlarna

 

Källa: Riksdagen

prop_1914_b___1_01 sökbar PDF (storlek: 20 MB)
prop_1914_b___1_02 sökbar PDF (storlek: 27 MB)
prop_1914_b___1_03 sökbar PDF (storlek: 25 MB)
prop_1914_b___1_04 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
prop_1914_b___1_05 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
prop_1914_b___1_06 sökbar PDF (storlek: 19 MB)
prop_1914_b___1_07 sökbar PDF (storlek: 17 MB)

 

prop_1914_b___1_01 utskrifts-PDF (storlek: 120 MB)
prop_1914_b___1_02 utskrifts-PDF (storlek: 160 MB)
prop_1914_b___1_03 utskrifts-PDF (storlek: 138 MB)
prop_1914_b___1_04 utskrifts-PDF (storlek: 189 MB)
prop_1914_b___1_05 utskrifts-PDF (storlek: 195 MB)
prop_1914_b___1_06 utskrifts-PDF (storlek: 187 MB)
prop_1914_b___1_07 utskrifts-PDF (storlek: 166 MB)

 

prop_1914_b___1_01 text i XML-format (storlek: 8.1 MB)
prop_1914_b___1_02 text i XML-format (storlek: 13 MB)
prop_1914_b___1_03 text i XML-format (storlek: 11 MB)
prop_1914_b___1_04 text i XML-format (storlek: 3.9 MB)
prop_1914_b___1_05 text i XML-format (storlek: 3.1 MB)
prop_1914_b___1_06 text i XML-format (storlek: 5.0 MB)
prop_1914_b___1_07 text i XML-format (storlek: 3.4 MB)