Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1905, Samling 1, Afd. 1, Bd 01, 1, Kungl. Maj:ts proposition n:o 1, angående statsverkets tillstånd och behof, jämte därtill hörande bilagor t. o. m. fjärde hufvudtiteln

 

Källa: Riksdagen

prop_1905____1_01 sökbar PDF (storlek: 19 MB)
prop_1905____1_02 sökbar PDF (storlek: 26 MB)
prop_1905____1_03 sökbar PDF (storlek: 32 MB)
prop_1905____1_04 sökbar PDF (storlek: 19 MB)
prop_1905____1_05 sökbar PDF (storlek: 23 MB)
prop_1905____1_06 sökbar PDF (storlek: 19 MB)
prop_1905____1_07 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
prop_1905____1_08 sökbar PDF (storlek: 13 MB)

 

prop_1905____1_01 utskrifts-PDF (storlek: 153 MB)
prop_1905____1_02 utskrifts-PDF (storlek: 150 MB)
prop_1905____1_03 utskrifts-PDF (storlek: 117 MB)
prop_1905____1_04 utskrifts-PDF (storlek: 184 MB)
prop_1905____1_05 utskrifts-PDF (storlek: 180 MB)
prop_1905____1_06 utskrifts-PDF (storlek: 194 MB)
prop_1905____1_07 utskrifts-PDF (storlek: 195 MB)
prop_1905____1_08 utskrifts-PDF (storlek: 104 MB)

 

prop_1905____1_01 text i XML-format (storlek: 4.4 MB)
prop_1905____1_02 text i XML-format (storlek: 10 MB)
prop_1905____1_03 text i XML-format (storlek: 15 MB)
prop_1905____1_04 text i XML-format (storlek: 3.8 MB)
prop_1905____1_05 text i XML-format (storlek: 6.1 MB)
prop_1905____1_06 text i XML-format (storlek: 2.7 MB)
prop_1905____1_07 text i XML-format (storlek: 2.5 MB)
prop_1905____1_08 text i XML-format (storlek: 1.6 MB)