Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1909, Samling 1, Afd. 1, Bd 3, Kungl. Maj:ts propositioner n:is 38-55

 

Källa: Riksdagen

prop_1909____38 sökbar PDF (storlek: 6.4 MB)
prop_1909____39 sökbar PDF (storlek: 11 MB)
prop_1909____40 sökbar PDF (storlek: 6 MB)
prop_1909____41 sökbar PDF (storlek: 3.8 MB)
prop_1909____42 sökbar PDF (storlek: 457 kB)
prop_1909____43 sökbar PDF (storlek: 2.2 MB)
prop_1909____44 sökbar PDF (storlek: 1.8 MB)
prop_1909____45 sökbar PDF (storlek: 602 kB)
prop_1909____46 sökbar PDF (storlek: 489 kB)
prop_1909____47 sökbar PDF (storlek: 367 kB)
prop_1909____48 sökbar PDF (storlek: 4 MB)
prop_1909____49 sökbar PDF (storlek: 544 kB)
prop_1909____50 sökbar PDF (storlek: 581 kB)
prop_1909____51 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1909____52 sökbar PDF (storlek: 403 kB)
prop_1909____53 sökbar PDF (storlek: 526 kB)
prop_1909____54 sökbar PDF (storlek: 743 kB)
prop_1909____55 sökbar PDF (storlek: 248 kB)

 

prop_1909____38 utskrifts-PDF (storlek: 66 MB)
prop_1909____39 utskrifts-PDF (storlek: 118 MB)
prop_1909____40 utskrifts-PDF (storlek: 62 MB)
prop_1909____41 utskrifts-PDF (storlek: 42 MB)
prop_1909____42 utskrifts-PDF (storlek: 3.4 MB)
prop_1909____43 utskrifts-PDF (storlek: 25 MB)
prop_1909____44 utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)
prop_1909____45 utskrifts-PDF (storlek: 5.4 MB)
prop_1909____46 utskrifts-PDF (storlek: 3.7 MB)
prop_1909____47 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
prop_1909____48 utskrifts-PDF (storlek: 45 MB)
prop_1909____49 utskrifts-PDF (storlek: 5.1 MB)
prop_1909____50 utskrifts-PDF (storlek: 5.4 MB)
prop_1909____51 utskrifts-PDF (storlek: 13 MB)
prop_1909____52 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
prop_1909____53 utskrifts-PDF (storlek: 4.3 MB)
prop_1909____54 utskrifts-PDF (storlek: 6.6 MB)
prop_1909____55 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)

 

prop_1909____38 text i XML-format (storlek: 1.4 MB)
prop_1909____39 text i XML-format (storlek: 2.0 MB)
prop_1909____40 text i XML-format (storlek: 864 kB)
prop_1909____41 text i XML-format (storlek: 639 kB)
prop_1909____42 text i XML-format (storlek: 48 kB)
prop_1909____43 text i XML-format (storlek: 313 kB)
prop_1909____44 text i XML-format (storlek: 279 kB)
prop_1909____45 text i XML-format (storlek: 74 kB)
prop_1909____46 text i XML-format (storlek: 52 kB)
prop_1909____47 text i XML-format (storlek: 39 kB)
prop_1909____48 text i XML-format (storlek: 721 kB)
prop_1909____49 text i XML-format (storlek: 67 kB)
prop_1909____50 text i XML-format (storlek: 70 kB)
prop_1909____51 text i XML-format (storlek: 161 kB)
prop_1909____52 text i XML-format (storlek: 52 kB)
prop_1909____53 text i XML-format (storlek: 61 kB)
prop_1909____54 text i XML-format (storlek: 86 kB)
prop_1909____55 text i XML-format (storlek: 19 kB)