Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1891, Samling 5, Afd. 1, Bevillningsutskottets betänkanden och memorial n:is 1-26; Samling 5. Afd. 2; [några utlåtanden, tillhörande denna afdelning, hafva icke afgifvits]

 

Källa: Riksdagen

bet_1891___bevu_1 sökbar PDF (storlek: 3.3 MB)
bet_1891___bevu_2 sökbar PDF (storlek: 394 kB)
bet_1891___bevu_4 sökbar PDF (storlek: 745 kB)
bet_1891___bevu_5 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
bet_1891___bevu_6 sökbar PDF (storlek: 503 kB)
bet_1891___bevu_7 sökbar PDF (storlek: 1.6 MB)
bet_1891___bevu_8 sökbar PDF (storlek: 170 kB)
bet_1891___bevu_10 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
bet_1891___bevu_11 sökbar PDF (storlek: 468 kB)
bet_1891___bevu_13 sökbar PDF (storlek: 608 kB)
bet_1891___bevu_14 sökbar PDF (storlek: 674 kB)
bet_1891___bevu_15 sökbar PDF (storlek: 214 kB)
bet_1891___bevu_16 sökbar PDF (storlek: 808 kB)
bet_1891___bevu_19 sökbar PDF (storlek: 221 kB)
bet_1891___bevu_20 sökbar PDF (storlek: 355 kB)
bet_1891___bevu_21 sökbar PDF (storlek: 539 kB)
bet_1891___bevu_22 sökbar PDF (storlek: 410 kB)
bet_1891___bevu_26 sökbar PDF (storlek: 174 kB)
mem_1891___bevu_3 sökbar PDF (storlek: 485 kB)
mem_1891___bevu_9 sökbar PDF (storlek: 152 kB)
mem_1891___bevu_12 sökbar PDF (storlek: 176 kB)
mem_1891___bevu_17 sökbar PDF (storlek: 280 kB)
mem_1891___bevu_18 sökbar PDF (storlek: 275 kB)
mem_1891___bevu_23 sökbar PDF (storlek: 228 kB)
mem_1891___bevu_24 sökbar PDF (storlek: 162 kB)
mem_1891___bevu_25 sökbar PDF (storlek: 181 kB)
reg_1891___bevu_ sökbar PDF (storlek: 385 kB)

 

bet_1891___bevu_1 utskrifts-PDF (storlek: 24 MB)
bet_1891___bevu_2 utskrifts-PDF (storlek: 3.3 MB)
bet_1891___bevu_4 utskrifts-PDF (storlek: 6.7 MB)
bet_1891___bevu_5 utskrifts-PDF (storlek: 13 MB)
bet_1891___bevu_6 utskrifts-PDF (storlek: 4.7 MB)
bet_1891___bevu_7 utskrifts-PDF (storlek: 16 MB)
bet_1891___bevu_8 utskrifts-PDF (storlek: 792 kB)
bet_1891___bevu_10 utskrifts-PDF (storlek: 20 MB)
bet_1891___bevu_11 utskrifts-PDF (storlek: 3.9 MB)
bet_1891___bevu_13 utskrifts-PDF (storlek: 4.8 MB)
bet_1891___bevu_14 utskrifts-PDF (storlek: 6.3 MB)
bet_1891___bevu_15 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
bet_1891___bevu_16 utskrifts-PDF (storlek: 7.4 MB)
bet_1891___bevu_19 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
bet_1891___bevu_20 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
bet_1891___bevu_21 utskrifts-PDF (storlek: 4.2 MB)
bet_1891___bevu_22 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
bet_1891___bevu_26 utskrifts-PDF (storlek: 936 kB)
mem_1891___bevu_3 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
mem_1891___bevu_9 utskrifts-PDF (storlek: 570 kB)
mem_1891___bevu_12 utskrifts-PDF (storlek: 675 kB)
mem_1891___bevu_17 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mem_1891___bevu_18 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
mem_1891___bevu_23 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
mem_1891___bevu_24 utskrifts-PDF (storlek: 681 kB)
mem_1891___bevu_25 utskrifts-PDF (storlek: 963 kB)
reg_1891___bevu_ utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)

 

bet_1891___bevu_1 text i XML-format (storlek: 1.1 MB)
bet_1891___bevu_2 text i XML-format (storlek: 45 kB)
bet_1891___bevu_4 text i XML-format (storlek: 89 kB)
bet_1891___bevu_5 text i XML-format (storlek: 168 kB)
bet_1891___bevu_6 text i XML-format (storlek: 63 kB)
bet_1891___bevu_7 text i XML-format (storlek: 218 kB)
bet_1891___bevu_8 text i XML-format (storlek: 14 kB)
bet_1891___bevu_10 text i XML-format (storlek: 376 kB)
bet_1891___bevu_11 text i XML-format (storlek: 53 kB)
bet_1891___bevu_13 text i XML-format (storlek: 98 kB)
bet_1891___bevu_14 text i XML-format (storlek: 82 kB)
bet_1891___bevu_15 text i XML-format (storlek: 19 kB)
bet_1891___bevu_16 text i XML-format (storlek: 96 kB)
bet_1891___bevu_19 text i XML-format (storlek: 17 kB)
bet_1891___bevu_20 text i XML-format (storlek: 35 kB)
bet_1891___bevu_21 text i XML-format (storlek: 74 kB)
bet_1891___bevu_22 text i XML-format (storlek: 60 kB)
bet_1891___bevu_26 text i XML-format (storlek: 17 kB)
mem_1891___bevu_3 text i XML-format (storlek: 64 kB)
mem_1891___bevu_9 text i XML-format (storlek: 11 kB)
mem_1891___bevu_12 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mem_1891___bevu_17 text i XML-format (storlek: 29 kB)
mem_1891___bevu_18 text i XML-format (storlek: 25 kB)
mem_1891___bevu_23 text i XML-format (storlek: 18 kB)
mem_1891___bevu_24 text i XML-format (storlek: 12 kB)
mem_1891___bevu_25 text i XML-format (storlek: 17 kB)
reg_1891___bevu_ text i XML-format (storlek: 59 kB)