Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Första kammaren 1888, Bd 01, N:is 1-16; [18 januari-20 mars]

 

Källa: Riksdagen

prot_1888__fk__1 sökbar PDF (storlek: 513 kB)
prot_1888__fk__2 sökbar PDF (storlek: 361 kB)
prot_1888__fk__3 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
prot_1888__fk__4 sökbar PDF (storlek: 3.4 MB)
prot_1888__fk__5 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
prot_1888__fk__6 sökbar PDF (storlek: 1.4 MB)
prot_1888__fk__7 sökbar PDF (storlek: 869 kB)
prot_1888__fk__8 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
prot_1888__fk__9 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
prot_1888__fk__10 sökbar PDF (storlek: 1.9 MB)
prot_1888__fk__11 sökbar PDF (storlek: 856 kB)
prot_1888__fk__12 sökbar PDF (storlek: 3.1 MB)
prot_1888__fk__13 sökbar PDF (storlek: 3.1 MB)
prot_1888__fk__14 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
prot_1888__fk__15 sökbar PDF (storlek: 1.2 MB)
prot_1888__fk__16 sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)

 

prot_1888__fk__1 utskrifts-PDF (storlek: 3.3 MB)
prot_1888__fk__2 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
prot_1888__fk__3 utskrifts-PDF (storlek: 10 MB)
prot_1888__fk__4 utskrifts-PDF (storlek: 35 MB)
prot_1888__fk__5 utskrifts-PDF (storlek: 13 MB)
prot_1888__fk__6 utskrifts-PDF (storlek: 14 MB)
prot_1888__fk__7 utskrifts-PDF (storlek: 7.3 MB)
prot_1888__fk__8 utskrifts-PDF (storlek: 21 MB)
prot_1888__fk__9 utskrifts-PDF (storlek: 24 MB)
prot_1888__fk__10 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
prot_1888__fk__11 utskrifts-PDF (storlek: 7.3 MB)
prot_1888__fk__12 utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
prot_1888__fk__13 utskrifts-PDF (storlek: 33 MB)
prot_1888__fk__14 utskrifts-PDF (storlek: 14 MB)
prot_1888__fk__15 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
prot_1888__fk__16 utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)

 

prot_1888__fk__1 text i XML-format (storlek: 88 kB)
prot_1888__fk__2 text i XML-format (storlek: 55 kB)
prot_1888__fk__3 text i XML-format (storlek: 308 kB)
prot_1888__fk__4 text i XML-format (storlek: 587 kB)
prot_1888__fk__5 text i XML-format (storlek: 238 kB)
prot_1888__fk__6 text i XML-format (storlek: 261 kB)
prot_1888__fk__7 text i XML-format (storlek: 163 kB)
prot_1888__fk__8 text i XML-format (storlek: 383 kB)
prot_1888__fk__9 text i XML-format (storlek: 427 kB)
prot_1888__fk__10 text i XML-format (storlek: 355 kB)
prot_1888__fk__11 text i XML-format (storlek: 155 kB)
prot_1888__fk__12 text i XML-format (storlek: 555 kB)
prot_1888__fk__13 text i XML-format (storlek: 531 kB)
prot_1888__fk__14 text i XML-format (storlek: 237 kB)
prot_1888__fk__15 text i XML-format (storlek: 220 kB)
prot_1888__fk__16 text i XML-format (storlek: 455 kB)