Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Första kammaren 1899, Bd 01, N:is 1-13; [17 januari-15 mars]

 

Källa: Riksdagen

prot_1899__fk__1 sökbar PDF (storlek: 490 kB)
prot_1899__fk__2 sökbar PDF (storlek: 575 kB)
prot_1899__fk__3 sökbar PDF (storlek: 1.6 MB)
prot_1899__fk__4 sökbar PDF (storlek: 542 kB)
prot_1899__fk__5 sökbar PDF (storlek: 787 kB)
prot_1899__fk__6 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
prot_1899__fk__7 sökbar PDF (storlek: 1.7 MB)
prot_1899__fk__8 sökbar PDF (storlek: 2.2 MB)
prot_1899__fk__9 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
prot_1899__fk__10 sökbar PDF (storlek: 1.2 MB)
prot_1899__fk__11 sökbar PDF (storlek: 3.3 MB)
prot_1899__fk__12 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
prot_1899__fk__13 sökbar PDF (storlek: 3.7 MB)

 

prot_1899__fk__1 utskrifts-PDF (storlek: 3.7 MB)
prot_1899__fk__2 utskrifts-PDF (storlek: 2.9 MB)
prot_1899__fk__3 utskrifts-PDF (storlek: 17 MB)
prot_1899__fk__4 utskrifts-PDF (storlek: 3.8 MB)
prot_1899__fk__5 utskrifts-PDF (storlek: 6.3 MB)
prot_1899__fk__6 utskrifts-PDF (storlek: 9.8 MB)
prot_1899__fk__7 utskrifts-PDF (storlek: 19 MB)
prot_1899__fk__8 utskrifts-PDF (storlek: 24 MB)
prot_1899__fk__9 utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
prot_1899__fk__10 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
prot_1899__fk__11 utskrifts-PDF (storlek: 38 MB)
prot_1899__fk__12 utskrifts-PDF (storlek: 21 MB)
prot_1899__fk__13 utskrifts-PDF (storlek: 42 MB)

 

prot_1899__fk__1 text i XML-format (storlek: 90 kB)
prot_1899__fk__2 text i XML-format (storlek: 133 kB)
prot_1899__fk__3 text i XML-format (storlek: 310 kB)
prot_1899__fk__4 text i XML-format (storlek: 92 kB)
prot_1899__fk__5 text i XML-format (storlek: 167 kB)
prot_1899__fk__6 text i XML-format (storlek: 242 kB)
prot_1899__fk__7 text i XML-format (storlek: 310 kB)
prot_1899__fk__8 text i XML-format (storlek: 413 kB)
prot_1899__fk__9 text i XML-format (storlek: 466 kB)
prot_1899__fk__10 text i XML-format (storlek: 208 kB)
prot_1899__fk__11 text i XML-format (storlek: 626 kB)
prot_1899__fk__12 text i XML-format (storlek: 384 kB)
prot_1899__fk__13 text i XML-format (storlek: 675 kB)