Bilagor till högloflige ridderskapets och adelns protocoll, vid lagtima riksdagen i Stockholm, år 1823. [Del 1]. Första bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 65 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 74 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 74 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 84 MB)
Del 5 sökbar PDF (storlek: 71 MB)
Del 6 sökbar PDF (storlek: 71 MB)
Del 7 sökbar PDF (storlek: 72 MB)
Del 8 sökbar PDF (storlek: 31 MB)
Del 9 sökbar PDF (storlek: 69 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 1.8 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 1.8 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 1.8 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 2.2 MB)
Del 5 text i XML-format (storlek: 1.8 MB)
Del 6 text i XML-format (storlek: 1.8 MB)
Del 7 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)
Del 8 text i XML-format (storlek: 786K)
Del 9 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)