Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Andra kammaren 1895, Bd 03, N:is 26-35; [3 april-27 april]

 

Källa: Riksdagen

prot_1895__ak__26 sökbar PDF (storlek: 3.2 MB)
prot_1895__ak__27 sökbar PDF (storlek: 3.4 MB)
prot_1895__ak__28 sökbar PDF (storlek: 4.2 MB)
prot_1895__ak__29 sökbar PDF (storlek: 1.9 MB)
prot_1895__ak__30 sökbar PDF (storlek: 2.7 MB)
prot_1895__ak__31 sökbar PDF (storlek: 1.7 MB)
prot_1895__ak__32 sökbar PDF (storlek: 3 MB)
prot_1895__ak__33 sökbar PDF (storlek: 3 MB)
prot_1895__ak__34 sökbar PDF (storlek: 3.3 MB)
prot_1895__ak__35 sökbar PDF (storlek: 7.3 MB)

 

prot_1895__ak__26 utskrifts-PDF (storlek: 36 MB)
prot_1895__ak__27 utskrifts-PDF (storlek: 38 MB)
prot_1895__ak__28 utskrifts-PDF (storlek: 45 MB)
prot_1895__ak__29 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
prot_1895__ak__30 utskrifts-PDF (storlek: 31 MB)
prot_1895__ak__31 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
prot_1895__ak__32 utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
prot_1895__ak__33 utskrifts-PDF (storlek: 33 MB)
prot_1895__ak__34 utskrifts-PDF (storlek: 38 MB)
prot_1895__ak__35 utskrifts-PDF (storlek: 80 MB)

 

prot_1895__ak__26 text i XML-format (storlek: 618 kB)
prot_1895__ak__27 text i XML-format (storlek: 627 kB)
prot_1895__ak__28 text i XML-format (storlek: 823 kB)
prot_1895__ak__29 text i XML-format (storlek: 369 kB)
prot_1895__ak__30 text i XML-format (storlek: 515 kB)
prot_1895__ak__31 text i XML-format (storlek: 307 kB)
prot_1895__ak__32 text i XML-format (storlek: 534 kB)
prot_1895__ak__33 text i XML-format (storlek: 606 kB)
prot_1895__ak__34 text i XML-format (storlek: 649 kB)
prot_1895__ak__35 text i XML-format (storlek: 1.3 MB)