Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1869, Samling 1, Afd. 1, [Kongl. Maj:ts propositioner och skrifvelser [n:is 1-30], ...], [Bilaga]

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1869___kmtal_jan sökbar PDF (storlek: 222 kB)
berrdg_1869___kmtal_maj sökbar PDF (storlek: 173 kB)
berrdg_1869___rber_ sökbar PDF (storlek: 3.6 MB)
prop_1869____1 sökbar PDF (storlek: 16 MB)
prop_1869____2 sökbar PDF (storlek: 323 kB)
prop_1869____3 sökbar PDF (storlek: 320 kB)
prop_1869____4 sökbar PDF (storlek: 237 kB)
prop_1869____5 sökbar PDF (storlek: 295 kB)
prop_1869____6 sökbar PDF (storlek: 3.2 MB)
prop_1869____8 sökbar PDF (storlek: 535 kB)
prop_1869____10 sökbar PDF (storlek: 373 kB)
prop_1869____11_01 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
prop_1869____11_02 sökbar PDF (storlek: 38 MB)
prop_1869____11_03 sökbar PDF (storlek: 8.3 MB)
prop_1869____12 sökbar PDF (storlek: 220 kB)
prop_1869____13 sökbar PDF (storlek: 266 kB)
prop_1869____14 sökbar PDF (storlek: 321 kB)
prop_1869____15 sökbar PDF (storlek: 262 kB)
prop_1869____16 sökbar PDF (storlek: 247 kB)
prop_1869____17 sökbar PDF (storlek: 724 kB)
prop_1869____18 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
prop_1869____19 sökbar PDF (storlek: 8.1 MB)
prop_1869____20 sökbar PDF (storlek: 622 kB)
prop_1869____21 sökbar PDF (storlek: 3 MB)
prop_1869____22 sökbar PDF (storlek: 343 kB)
prop_1869____23 sökbar PDF (storlek: 300 kB)
prop_1869____24 sökbar PDF (storlek: 318 kB)
prop_1869____25 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
prop_1869____26 sökbar PDF (storlek: 856 kB)
prop_1869____27 sökbar PDF (storlek: 8.5 MB)
prop_1869____28 sökbar PDF (storlek: 390 kB)
prop_1869____29 sökbar PDF (storlek: 413 kB)
prop_1869____30 sökbar PDF (storlek: 358 kB)
prop_1869____fört sökbar PDF (storlek: 255 kB)
skr_1869____7 sökbar PDF (storlek: 286 kB)
skr_1869____9 sökbar PDF (storlek: 184 kB)

 

berrdg_1869___kmtal_jan utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
berrdg_1869___kmtal_maj utskrifts-PDF (storlek: 865 kB)
berrdg_1869___rber_ utskrifts-PDF (storlek: 31 MB)
prop_1869____1 utskrifts-PDF (storlek: 143 MB)
prop_1869____2 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
prop_1869____3 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
prop_1869____4 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1869____5 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
prop_1869____6 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
prop_1869____8 utskrifts-PDF (storlek: 3.6 MB)
prop_1869____10 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
prop_1869____11_01 utskrifts-PDF (storlek: 185 MB)
prop_1869____11_02 utskrifts-PDF (storlek: 177 MB)
prop_1869____11_03 utskrifts-PDF (storlek: 29 MB)
prop_1869____12 utskrifts-PDF (storlek: 945 kB)
prop_1869____13 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
prop_1869____14 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
prop_1869____15 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
prop_1869____16 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
prop_1869____17 utskrifts-PDF (storlek: 6.2 MB)
prop_1869____18 utskrifts-PDF (storlek: 17 MB)
prop_1869____19 utskrifts-PDF (storlek: 41 MB)
prop_1869____20 utskrifts-PDF (storlek: 4.9 MB)
prop_1869____21 utskrifts-PDF (storlek: 25 MB)
prop_1869____22 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
prop_1869____23 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
prop_1869____24 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
prop_1869____25 utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
prop_1869____26 utskrifts-PDF (storlek: 6.5 MB)
prop_1869____27 utskrifts-PDF (storlek: 71 MB)
prop_1869____28 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
prop_1869____29 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
prop_1869____30 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
prop_1869____fört utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
skr_1869____7 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
skr_1869____9 utskrifts-PDF (storlek: 535 kB)

 

berrdg_1869___kmtal_jan text i XML-format (storlek: 16 kB)
berrdg_1869___kmtal_maj text i XML-format (storlek: 12 kB)
berrdg_1869___rber_ text i XML-format (storlek: 433 kB)
prop_1869____1 text i XML-format (storlek: 2.8 MB)
prop_1869____2 text i XML-format (storlek: 31 kB)
prop_1869____3 text i XML-format (storlek: 33 kB)
prop_1869____4 text i XML-format (storlek: 21 kB)
prop_1869____5 text i XML-format (storlek: 29 kB)
prop_1869____6 text i XML-format (storlek: 432 kB)
prop_1869____8 text i XML-format (storlek: 64 kB)
prop_1869____10 text i XML-format (storlek: 37 kB)
prop_1869____11_01 text i XML-format (storlek: 2.5 MB)
prop_1869____11_02 text i XML-format (storlek: 17 MB)
prop_1869____11_03 text i XML-format (storlek: 5.2 MB)
prop_1869____12 text i XML-format (storlek: 20 kB)
prop_1869____13 text i XML-format (storlek: 23 kB)
prop_1869____14 text i XML-format (storlek: 34 kB)
prop_1869____15 text i XML-format (storlek: 23 kB)
prop_1869____16 text i XML-format (storlek: 23 kB)
prop_1869____17 text i XML-format (storlek: 90 kB)
prop_1869____18 text i XML-format (storlek: 925 kB)
prop_1869____19 text i XML-format (storlek: 3.3 MB)
prop_1869____20 text i XML-format (storlek: 72 kB)
prop_1869____21 text i XML-format (storlek: 499 kB)
prop_1869____22 text i XML-format (storlek: 37 kB)
prop_1869____23 text i XML-format (storlek: 24 kB)
prop_1869____24 text i XML-format (storlek: 28 kB)
prop_1869____25 text i XML-format (storlek: 230 kB)
prop_1869____26 text i XML-format (storlek: 145 kB)
prop_1869____27 text i XML-format (storlek: 2.3 MB)
prop_1869____28 text i XML-format (storlek: 40 kB)
prop_1869____29 text i XML-format (storlek: 44 kB)
prop_1869____30 text i XML-format (storlek: 35 kB)
prop_1869____fört text i XML-format (storlek: 29 kB)
skr_1869____7 text i XML-format (storlek: 27 kB)
skr_1869____9 text i XML-format (storlek: 12 kB)