Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1880, Samling 1, Afd. 1, Bd 2, Kongl. Maj:ts propositioner och skrifvelser n:is 2-29 med dertill hörande bilagor; berättelse om hvad i rikets styrelse efter nästförutgångna riksdags sammanträde sig tilldragit, samt det af Kongl. Maj:t till riksdagen hållna tal

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1880___kmtal_ sökbar PDF (storlek: 151 kB)
berrdg_1880___rber_ sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)
prop_1880____2 sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)
prop_1880____3 sökbar PDF (storlek: 2.1 MB)
prop_1880____4 sökbar PDF (storlek: 285 kB)
prop_1880____5 sökbar PDF (storlek: 342 kB)
prop_1880____6 sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
prop_1880____7 sökbar PDF (storlek: 398 kB)
prop_1880____8 sökbar PDF (storlek: 419 kB)
prop_1880____10 sökbar PDF (storlek: 219 kB)
prop_1880____11 sökbar PDF (storlek: 4.2 MB)
prop_1880____12 sökbar PDF (storlek: 238 kB)
prop_1880____13 sökbar PDF (storlek: 2.1 MB)
prop_1880____14 sökbar PDF (storlek: 439 kB)
prop_1880____15 sökbar PDF (storlek: 282 kB)
prop_1880____16 sökbar PDF (storlek: 446 kB)
prop_1880____17 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1880____18 sökbar PDF (storlek: 406 kB)
prop_1880____19 sökbar PDF (storlek: 397 kB)
prop_1880____20 sökbar PDF (storlek: 273 kB)
prop_1880____21 sökbar PDF (storlek: 217 kB)
prop_1880____22 sökbar PDF (storlek: 330 kB)
prop_1880____23 sökbar PDF (storlek: 279 kB)
prop_1880____24 sökbar PDF (storlek: 312 kB)
prop_1880____25 sökbar PDF (storlek: 316 kB)
prop_1880____26 sökbar PDF (storlek: 5 MB)
prop_1880____27 sökbar PDF (storlek: 289 kB)
prop_1880____28 sökbar PDF (storlek: 355 kB)
prop_1880____29 sökbar PDF (storlek: 241 kB)
prop_1880____fört sökbar PDF (storlek: 238 kB)
skr_1880____9 sökbar PDF (storlek: 151 kB)

 

berrdg_1880___kmtal_ utskrifts-PDF (storlek: 884 kB)
berrdg_1880___rber_ utskrifts-PDF (storlek: 25 MB)
prop_1880____2 utskrifts-PDF (storlek: 23 MB)
prop_1880____3 utskrifts-PDF (storlek: 20 MB)
prop_1880____4 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
prop_1880____5 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
prop_1880____6 utskrifts-PDF (storlek: 16 MB)
prop_1880____7 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
prop_1880____8 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
prop_1880____10 utskrifts-PDF (storlek: 946 kB)
prop_1880____11 utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
prop_1880____12 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
prop_1880____13 utskrifts-PDF (storlek: 21 MB)
prop_1880____14 utskrifts-PDF (storlek: 3.4 MB)
prop_1880____15 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
prop_1880____16 utskrifts-PDF (storlek: 3.5 MB)
prop_1880____17 utskrifts-PDF (storlek: 10 MB)
prop_1880____18 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
prop_1880____19 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
prop_1880____20 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
prop_1880____21 utskrifts-PDF (storlek: 943 kB)
prop_1880____22 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
prop_1880____23 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
prop_1880____24 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
prop_1880____25 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
prop_1880____26 utskrifts-PDF (storlek: 53 MB)
prop_1880____27 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
prop_1880____28 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
prop_1880____29 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1880____fört utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
skr_1880____9 utskrifts-PDF (storlek: 501 kB)

 

berrdg_1880___kmtal_ text i XML-format (storlek: 13 kB)
berrdg_1880___rber_ text i XML-format (storlek: 400 kB)
prop_1880____2 text i XML-format (storlek: 340 kB)
prop_1880____3 text i XML-format (storlek: 301 kB)
prop_1880____4 text i XML-format (storlek: 28 kB)
prop_1880____5 text i XML-format (storlek: 33 kB)
prop_1880____6 text i XML-format (storlek: 931 kB)
prop_1880____7 text i XML-format (storlek: 41 kB)
prop_1880____8 text i XML-format (storlek: 45 kB)
prop_1880____10 text i XML-format (storlek: 20 kB)
prop_1880____11 text i XML-format (storlek: 1.6 MB)
prop_1880____12 text i XML-format (storlek: 21 kB)
prop_1880____13 text i XML-format (storlek: 418 kB)
prop_1880____14 text i XML-format (storlek: 47 kB)
prop_1880____15 text i XML-format (storlek: 25 kB)
prop_1880____16 text i XML-format (storlek: 48 kB)
prop_1880____17 text i XML-format (storlek: 139 kB)
prop_1880____18 text i XML-format (storlek: 40 kB)
prop_1880____19 text i XML-format (storlek: 47 kB)
prop_1880____20 text i XML-format (storlek: 28 kB)
prop_1880____21 text i XML-format (storlek: 16 kB)
prop_1880____22 text i XML-format (storlek: 35 kB)
prop_1880____23 text i XML-format (storlek: 28 kB)
prop_1880____24 text i XML-format (storlek: 29 kB)
prop_1880____25 text i XML-format (storlek: 29 kB)
prop_1880____26 text i XML-format (storlek: 691 kB)
prop_1880____27 text i XML-format (storlek: 27 kB)
prop_1880____28 text i XML-format (storlek: 35 kB)
prop_1880____29 text i XML-format (storlek: 21 kB)
prop_1880____fört text i XML-format (storlek: 19 kB)
skr_1880____9 text i XML-format (storlek: 14 kB)