Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1912, Samling 2, Afd. 2, Kommittébetänkanden m. m., Bd 7

 

Källa: Riksdagen

kombet_1912____7_1_01 sökbar PDF (storlek: 16 MB)
kombet_1912____7_1_02 sökbar PDF (storlek: 10 MB)
kombet_1912____7_2 sökbar PDF (storlek: 3.1 MB)
kombet_1912____7_3 sökbar PDF (storlek: 8.7 MB)

 

kombet_1912____7_1_01 utskrifts-PDF (storlek: 170 MB)
kombet_1912____7_1_02 utskrifts-PDF (storlek: 99 MB)
kombet_1912____7_2 utskrifts-PDF (storlek: 31 MB)
kombet_1912____7_3 utskrifts-PDF (storlek: 82 MB)

 

kombet_1912____7_1_01 text i XML-format (storlek: 2.9 MB)
kombet_1912____7_1_02 text i XML-format (storlek: 2.2 MB)
kombet_1912____7_2 text i XML-format (storlek: 522 kB)
kombet_1912____7_3 text i XML-format (storlek: 1.8 MB)