Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1867, Samling 1, Afd. 1, Kongl. Maj:ts propositioner och skrifvelser [n:is 1-39], berättelse om hvad i rikets styrelse efter nästförutgångna riksdag sig tilldragit; de af Kongl. Maj:t till riksdagen hållna tal, samt Kongl. Maj:ts nådiga svar uppå de af riksdagen gjorda underdåniga framställningar och förslag; äfvensom bilagor till Kongl. Maj:ts propositioner och skrifvelser

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1867___kmtal_jan sökbar PDF (storlek: 220 kB)
berrdg_1867___kmtal_maj sökbar PDF (storlek: 167 kB)
berrdg_1867___rber_ sökbar PDF (storlek: 4.4 MB)
prop_1867____1_01 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
prop_1867____1_02 sökbar PDF (storlek: 3.3 MB)
prop_1867____2 sökbar PDF (storlek: 1.5 MB)
prop_1867____5 sökbar PDF (storlek: 223 kB)
prop_1867____6 sökbar PDF (storlek: 227 kB)
prop_1867____7 sökbar PDF (storlek: 264 kB)
prop_1867____8 sökbar PDF (storlek: 244 kB)
prop_1867____9 sökbar PDF (storlek: 247 kB)
prop_1867____10 sökbar PDF (storlek: 233 kB)
prop_1867____11 sökbar PDF (storlek: 479 kB)
prop_1867____12 sökbar PDF (storlek: 371 kB)
prop_1867____13 sökbar PDF (storlek: 239 kB)
prop_1867____14 sökbar PDF (storlek: 233 kB)
prop_1867____15 sökbar PDF (storlek: 265 kB)
prop_1867____16 sökbar PDF (storlek: 941 kB)
prop_1867____17 sökbar PDF (storlek: 227 kB)
prop_1867____18 sökbar PDF (storlek: 246 kB)
prop_1867____19 sökbar PDF (storlek: 415 kB)
prop_1867____20 sökbar PDF (storlek: 264 kB)
prop_1867____21 sökbar PDF (storlek: 197 kB)
prop_1867____22 sökbar PDF (storlek: 193 kB)
prop_1867____23 sökbar PDF (storlek: 286 kB)
prop_1867____24 sökbar PDF (storlek: 558 kB)
prop_1867____25 sökbar PDF (storlek: 314 kB)
prop_1867____26 sökbar PDF (storlek: 477 kB)
prop_1867____27 sökbar PDF (storlek: 280 kB)
prop_1867____28 sökbar PDF (storlek: 261 kB)
prop_1867____29 sökbar PDF (storlek: 515 kB)
prop_1867____30 sökbar PDF (storlek: 663 kB)
prop_1867____31 sökbar PDF (storlek: 263 kB)
prop_1867____32 sökbar PDF (storlek: 237 kB)
prop_1867____33 sökbar PDF (storlek: 291 kB)
prop_1867____34 sökbar PDF (storlek: 253 kB)
prop_1867____35 sökbar PDF (storlek: 248 kB)
prop_1867____36 sökbar PDF (storlek: 296 kB)
prop_1867____37 sökbar PDF (storlek: 365 kB)
prop_1867____38 sökbar PDF (storlek: 434 kB)
prop_1867____39 sökbar PDF (storlek: 249 kB)
prop_1867____fört sökbar PDF (storlek: 341 kB)
skr_1867____3 sökbar PDF (storlek: 196 kB)
skr_1867____4 sökbar PDF (storlek: 467 kB)

 

berrdg_1867___kmtal_jan utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
berrdg_1867___kmtal_maj utskrifts-PDF (storlek: 750 kB)
berrdg_1867___rber_ utskrifts-PDF (storlek: 41 MB)
prop_1867____1_01 utskrifts-PDF (storlek: 167 MB)
prop_1867____1_02 utskrifts-PDF (storlek: 32 MB)
prop_1867____2 utskrifts-PDF (storlek: 15 MB)
prop_1867____5 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1867____6 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1867____7 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1867____8 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1867____9 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1867____10 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
prop_1867____11 utskrifts-PDF (storlek: 3.6 MB)
prop_1867____12 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
prop_1867____13 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
prop_1867____14 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
prop_1867____15 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
prop_1867____16 utskrifts-PDF (storlek: 8.5 MB)
prop_1867____17 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
prop_1867____18 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1867____19 utskrifts-PDF (storlek: 3 MB)
prop_1867____20 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
prop_1867____21 utskrifts-PDF (storlek: 759 kB)
prop_1867____22 utskrifts-PDF (storlek: 699 kB)
prop_1867____23 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
prop_1867____24 utskrifts-PDF (storlek: 4.6 MB)
prop_1867____25 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
prop_1867____26 utskrifts-PDF (storlek: 3 MB)
prop_1867____27 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1867____28 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
prop_1867____29 utskrifts-PDF (storlek: 3.8 MB)
prop_1867____30 utskrifts-PDF (storlek: 6 MB)
prop_1867____31 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1867____32 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
prop_1867____33 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
prop_1867____34 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
prop_1867____35 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1867____36 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
prop_1867____37 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
prop_1867____38 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
prop_1867____39 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
prop_1867____fört utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
skr_1867____3 utskrifts-PDF (storlek: 819 kB)
skr_1867____4 utskrifts-PDF (storlek: 3.8 MB)

 

berrdg_1867___kmtal_jan text i XML-format (storlek: 14 kB)
berrdg_1867___kmtal_maj text i XML-format (storlek: 9.6 kB)
berrdg_1867___rber_ text i XML-format (storlek: 538 kB)
prop_1867____1_01 text i XML-format (storlek: 3.3 MB)
prop_1867____1_02 text i XML-format (storlek: 533 kB)
prop_1867____2 text i XML-format (storlek: 198 kB)
prop_1867____5 text i XML-format (storlek: 19 kB)
prop_1867____6 text i XML-format (storlek: 19 kB)
prop_1867____7 text i XML-format (storlek: 22 kB)
prop_1867____8 text i XML-format (storlek: 24 kB)
prop_1867____9 text i XML-format (storlek: 20 kB)
prop_1867____10 text i XML-format (storlek: 18 kB)
prop_1867____11 text i XML-format (storlek: 63 kB)
prop_1867____12 text i XML-format (storlek: 40 kB)
prop_1867____13 text i XML-format (storlek: 26 kB)
prop_1867____14 text i XML-format (storlek: 23 kB)
prop_1867____15 text i XML-format (storlek: 24 kB)
prop_1867____16 text i XML-format (storlek: 118 kB)
prop_1867____17 text i XML-format (storlek: 20 kB)
prop_1867____18 text i XML-format (storlek: 20 kB)
prop_1867____19 text i XML-format (storlek: 45 kB)
prop_1867____20 text i XML-format (storlek: 23 kB)
prop_1867____21 text i XML-format (storlek: 13 kB)
prop_1867____22 text i XML-format (storlek: 13 kB)
prop_1867____23 text i XML-format (storlek: 33 kB)
prop_1867____24 text i XML-format (storlek: 63 kB)
prop_1867____25 text i XML-format (storlek: 29 kB)
prop_1867____26 text i XML-format (storlek: 73 kB)
prop_1867____27 text i XML-format (storlek: 23 kB)
prop_1867____28 text i XML-format (storlek: 25 kB)
prop_1867____29 text i XML-format (storlek: 63 kB)
prop_1867____30 text i XML-format (storlek: 80 kB)
prop_1867____31 text i XML-format (storlek: 22 kB)
prop_1867____32 text i XML-format (storlek: 22 kB)
prop_1867____33 text i XML-format (storlek: 28 kB)
prop_1867____34 text i XML-format (storlek: 22 kB)
prop_1867____35 text i XML-format (storlek: 21 kB)
prop_1867____36 text i XML-format (storlek: 29 kB)
prop_1867____37 text i XML-format (storlek: 38 kB)
prop_1867____38 text i XML-format (storlek: 44 kB)
prop_1867____39 text i XML-format (storlek: 24 kB)
prop_1867____fört text i XML-format (storlek: 43 kB)
skr_1867____3 text i XML-format (storlek: 15 kB)
skr_1867____4 text i XML-format (storlek: 53 kB)