Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1883, Samling 5, Afd. 1, Bevillnings-utskottets betänkanden och memorial n:is 1-22; Samling 5. Afd. 2; Sammansatta bevillnings- och lag-utskottets betänkanden; [några betänkanden, tillhörande denna afdelning, hafva icke blifvit afgifna]

 

Källa: Riksdagen

bet_1883___bevu_1 sökbar PDF (storlek: 471 kB)
bet_1883___bevu_2 sökbar PDF (storlek: 184 kB)
bet_1883___bevu_4 sökbar PDF (storlek: 204 kB)
bet_1883___bevu_6 sökbar PDF (storlek: 3.6 MB)
bet_1883___bevu_7 sökbar PDF (storlek: 5.4 MB)
bet_1883___bevu_8 sökbar PDF (storlek: 172 kB)
bet_1883___bevu_9 sökbar PDF (storlek: 625 kB)
bet_1883___bevu_11 sökbar PDF (storlek: 1.5 MB)
bet_1883___bevu_13 sökbar PDF (storlek: 228 kB)
bet_1883___bevu_14 sökbar PDF (storlek: 2.7 MB)
bet_1883___bevu_15 sökbar PDF (storlek: 255 kB)
bet_1883___bevu_17 sökbar PDF (storlek: 438 kB)
bet_1883___bevu_18 sökbar PDF (storlek: 398 kB)
bet_1883___bevu_20 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
bet_1883___bevu_21 sökbar PDF (storlek: 322 kB)
bet_1883___bevu_22 sökbar PDF (storlek: 227 kB)
mem_1883___bevu_5 sökbar PDF (storlek: 169 kB)
mem_1883___bevu_10 sökbar PDF (storlek: 472 kB)
mem_1883___bevu_12 sökbar PDF (storlek: 161 kB)
mem_1883___bevu_16 sökbar PDF (storlek: 504 kB)
mem_1883___bevu_19 sökbar PDF (storlek: 414 kB)
reg_1883___bevu_ sökbar PDF (storlek: 213 kB)
utl_1883___bevu_3 sökbar PDF (storlek: 174 kB)

 

bet_1883___bevu_1 utskrifts-PDF (storlek: 3.6 MB)
bet_1883___bevu_2 utskrifts-PDF (storlek: 874 kB)
bet_1883___bevu_4 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
bet_1883___bevu_6 utskrifts-PDF (storlek: 27 MB)
bet_1883___bevu_7 utskrifts-PDF (storlek: 52 MB)
bet_1883___bevu_8 utskrifts-PDF (storlek: 770 kB)
bet_1883___bevu_9 utskrifts-PDF (storlek: 4.8 MB)
bet_1883___bevu_11 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
bet_1883___bevu_13 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
bet_1883___bevu_14 utskrifts-PDF (storlek: 26 MB)
bet_1883___bevu_15 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
bet_1883___bevu_17 utskrifts-PDF (storlek: 2.7 MB)
bet_1883___bevu_18 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
bet_1883___bevu_20 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
bet_1883___bevu_21 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
bet_1883___bevu_22 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
mem_1883___bevu_5 utskrifts-PDF (storlek: 552 kB)
mem_1883___bevu_10 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
mem_1883___bevu_12 utskrifts-PDF (storlek: 488 kB)
mem_1883___bevu_16 utskrifts-PDF (storlek: 4.2 MB)
mem_1883___bevu_19 utskrifts-PDF (storlek: 2.9 MB)
reg_1883___bevu_ utskrifts-PDF (storlek: 961 kB)
utl_1883___bevu_3 utskrifts-PDF (storlek: 705 kB)

 

bet_1883___bevu_1 text i XML-format (storlek: 50 kB)
bet_1883___bevu_2 text i XML-format (storlek: 14 kB)
bet_1883___bevu_4 text i XML-format (storlek: 18 kB)
bet_1883___bevu_6 text i XML-format (storlek: 819 kB)
bet_1883___bevu_7 text i XML-format (storlek: 912 kB)
bet_1883___bevu_8 text i XML-format (storlek: 13 kB)
bet_1883___bevu_9 text i XML-format (storlek: 74 kB)
bet_1883___bevu_11 text i XML-format (storlek: 490 kB)
bet_1883___bevu_13 text i XML-format (storlek: 18 kB)
bet_1883___bevu_14 text i XML-format (storlek: 384 kB)
bet_1883___bevu_15 text i XML-format (storlek: 26 kB)
bet_1883___bevu_17 text i XML-format (storlek: 94 kB)
bet_1883___bevu_18 text i XML-format (storlek: 41 kB)
bet_1883___bevu_20 text i XML-format (storlek: 159 kB)
bet_1883___bevu_21 text i XML-format (storlek: 42 kB)
bet_1883___bevu_22 text i XML-format (storlek: 20 kB)
mem_1883___bevu_5 text i XML-format (storlek: 9.0 kB)
mem_1883___bevu_10 text i XML-format (storlek: 61 kB)
mem_1883___bevu_12 text i XML-format (storlek: 9.9 kB)
mem_1883___bevu_16 text i XML-format (storlek: 63 kB)
mem_1883___bevu_19 text i XML-format (storlek: 49 kB)
reg_1883___bevu_ text i XML-format (storlek: 20 kB)
utl_1883___bevu_3 text i XML-format (storlek: 12 kB)