Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Andra kammaren 1880, Bd 05, N:is 48-61; [30 april-22 maj]

 

Källa: Riksdagen

prot_1880__ak__48 sökbar PDF (storlek: 2.9 MB)
prot_1880__ak__49 sökbar PDF (storlek: 2.8 MB)
prot_1880__ak__50 sökbar PDF (storlek: 1.2 MB)
prot_1880__ak__51 sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)
prot_1880__ak__52 sökbar PDF (storlek: 3.1 MB)
prot_1880__ak__53 sökbar PDF (storlek: 2.7 MB)
prot_1880__ak__54 sökbar PDF (storlek: 3.3 MB)
prot_1880__ak__55 sökbar PDF (storlek: 703 kB)
prot_1880__ak__56 sökbar PDF (storlek: 3.2 MB)
prot_1880__ak__57 sökbar PDF (storlek: 2.1 MB)
prot_1880__ak__58 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
prot_1880__ak__59 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
prot_1880__ak__60 sökbar PDF (storlek: 1.7 MB)
prot_1880__ak__61 sökbar PDF (storlek: 392 kB)

 

prot_1880__ak__48 utskrifts-PDF (storlek: 31 MB)
prot_1880__ak__49 utskrifts-PDF (storlek: 29 MB)
prot_1880__ak__50 utskrifts-PDF (storlek: 10 MB)
prot_1880__ak__51 utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
prot_1880__ak__52 utskrifts-PDF (storlek: 33 MB)
prot_1880__ak__53 utskrifts-PDF (storlek: 29 MB)
prot_1880__ak__54 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
prot_1880__ak__55 utskrifts-PDF (storlek: 4.9 MB)
prot_1880__ak__56 utskrifts-PDF (storlek: 33 MB)
prot_1880__ak__57 utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)
prot_1880__ak__58 utskrifts-PDF (storlek: 26 MB)
prot_1880__ak__59 utskrifts-PDF (storlek: 13 MB)
prot_1880__ak__60 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
prot_1880__ak__61 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)

 

prot_1880__ak__48 text i XML-format (storlek: 544 kB)
prot_1880__ak__49 text i XML-format (storlek: 484 kB)
prot_1880__ak__50 text i XML-format (storlek: 321 kB)
prot_1880__ak__51 text i XML-format (storlek: 497 kB)
prot_1880__ak__52 text i XML-format (storlek: 561 kB)
prot_1880__ak__53 text i XML-format (storlek: 512 kB)
prot_1880__ak__54 text i XML-format (storlek: 546 kB)
prot_1880__ak__55 text i XML-format (storlek: 122 kB)
prot_1880__ak__56 text i XML-format (storlek: 546 kB)
prot_1880__ak__57 text i XML-format (storlek: 404 kB)
prot_1880__ak__58 text i XML-format (storlek: 424 kB)
prot_1880__ak__59 text i XML-format (storlek: 245 kB)
prot_1880__ak__60 text i XML-format (storlek: 303 kB)
prot_1880__ak__61 text i XML-format (storlek: 50 kB)