Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1901, Samling 10, Afd. 1, Bd 2, Riksdagsbeslutet, riksstaten, riksbankens och riksgäldskontorets reglementen; Samling 10. Afd. 2; Riksdagens kanslideputerades memorial n:o 1

 

Källa: Riksdagen

kadep_1901____1 sökbar PDF (storlek: 135 kB)
regl-riksb_1901____ sökbar PDF (storlek: 2.9 MB)
regl-riksg_1901____ sökbar PDF (storlek: 4.9 MB)
riksdagsbeslut_1901____ sökbar PDF (storlek: 2 MB)
riksstat_1901____ sökbar PDF (storlek: 3 MB)

 

kadep_1901____1 utskrifts-PDF (storlek: 376 kB)
regl-riksb_1901____ utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
regl-riksg_1901____ utskrifts-PDF (storlek: 39 MB)
riksdagsbeslut_1901____ utskrifts-PDF (storlek: 17 MB)
riksstat_1901____ utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)

 

kadep_1901____1 text i XML-format (storlek: 6.3 kB)
regl-riksb_1901____ text i XML-format (storlek: 477 kB)
regl-riksg_1901____ text i XML-format (storlek: 1.7 MB)
riksdagsbeslut_1901____ text i XML-format (storlek: 465 kB)
riksstat_1901____ text i XML-format (storlek: 1.2 MB)