Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Andra kammaren 1880, Bd 03, N:is 31-39; [7 april-14 april]

 

Källa: Riksdagen

prot_1880__ak__31 sökbar PDF (storlek: 3 MB)
prot_1880__ak__32 sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
prot_1880__ak__33 sökbar PDF (storlek: 3.3 MB)
prot_1880__ak__34 sökbar PDF (storlek: 2.2 MB)
prot_1880__ak__35 sökbar PDF (storlek: 3 MB)
prot_1880__ak__36 sökbar PDF (storlek: 4.1 MB)
prot_1880__ak__37 sökbar PDF (storlek: 3.5 MB)
prot_1880__ak__38 sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
prot_1880__ak__39 sökbar PDF (storlek: 3.2 MB)

 

prot_1880__ak__31 utskrifts-PDF (storlek: 33 MB)
prot_1880__ak__32 utskrifts-PDF (storlek: 25 MB)
prot_1880__ak__33 utskrifts-PDF (storlek: 36 MB)
prot_1880__ak__34 utskrifts-PDF (storlek: 23 MB)
prot_1880__ak__35 utskrifts-PDF (storlek: 33 MB)
prot_1880__ak__36 utskrifts-PDF (storlek: 46 MB)
prot_1880__ak__37 utskrifts-PDF (storlek: 36 MB)
prot_1880__ak__38 utskrifts-PDF (storlek: 25 MB)
prot_1880__ak__39 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)

 

prot_1880__ak__31 text i XML-format (storlek: 549 kB)
prot_1880__ak__32 text i XML-format (storlek: 456 kB)
prot_1880__ak__33 text i XML-format (storlek: 595 kB)
prot_1880__ak__34 text i XML-format (storlek: 386 kB)
prot_1880__ak__35 text i XML-format (storlek: 571 kB)
prot_1880__ak__36 text i XML-format (storlek: 750 kB)
prot_1880__ak__37 text i XML-format (storlek: 605 kB)
prot_1880__ak__38 text i XML-format (storlek: 417 kB)
prot_1880__ak__39 text i XML-format (storlek: 624 kB)