Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1872, Samling 10, Afd. 1, Bd 1, Riksdagens underdåniga skrifvelser till Kongl. Maj:t [n:is 1-85], m. m.; Samling 10. Afd. 1. Bd 2; Riksdagsbeslutet, riksstaten, bankens och riksgälds-kontorets reglementen; Samling 10. Afd. 2; Riksdags-kansliets memorial [n:o 1]

 

Källa: Riksdagen

kadep_1872____1 sökbar PDF (storlek: 121 kB)
regl-riksb_1872____ sökbar PDF (storlek: 2.1 MB)
regl-riksg_1872____ sökbar PDF (storlek: 6.7 MB)
riksdagsbeslut_1872____ sökbar PDF (storlek: 1.9 MB)
riksstat_1872____ sökbar PDF (storlek: 2.8 MB)
rskr_1872____1 sökbar PDF (storlek: 110 kB)
rskr_1872____2 sökbar PDF (storlek: 119 kB)
rskr_1872____3 sökbar PDF (storlek: 110 kB)
rskr_1872____4 sökbar PDF (storlek: 182 kB)
rskr_1872____5 sökbar PDF (storlek: 219 kB)
rskr_1872____6 sökbar PDF (storlek: 159 kB)
rskr_1872____7 sökbar PDF (storlek: 408 kB)
rskr_1872____8 sökbar PDF (storlek: 112 kB)
rskr_1872____9 sökbar PDF (storlek: 198 kB)
rskr_1872____10 sökbar PDF (storlek: 357 kB)
rskr_1872____11 sökbar PDF (storlek: 260 kB)
rskr_1872____12 sökbar PDF (storlek: 1.5 MB)
rskr_1872____13 sökbar PDF (storlek: 772 kB)
rskr_1872____14 sökbar PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1872____15 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1872____16 sökbar PDF (storlek: 1.5 MB)
rskr_1872____17 sökbar PDF (storlek: 893 kB)
rskr_1872____18 sökbar PDF (storlek: 182 kB)
rskr_1872____19 sökbar PDF (storlek: 189 kB)
rskr_1872____20 sökbar PDF (storlek: 184 kB)
rskr_1872____21 sökbar PDF (storlek: 133 kB)
rskr_1872____22 sökbar PDF (storlek: 121 kB)
rskr_1872____23 sökbar PDF (storlek: 169 kB)
rskr_1872____24 sökbar PDF (storlek: 193 kB)
rskr_1872____25 sökbar PDF (storlek: 190 kB)
rskr_1872____26 sökbar PDF (storlek: 182 kB)
rskr_1872____27 sökbar PDF (storlek: 189 kB)
rskr_1872____28 sökbar PDF (storlek: 185 kB)
rskr_1872____29 sökbar PDF (storlek: 170 kB)
rskr_1872____30 sökbar PDF (storlek: 165 kB)
rskr_1872____31 sökbar PDF (storlek: 177 kB)
rskr_1872____32 sökbar PDF (storlek: 172 kB)
rskr_1872____33 sökbar PDF (storlek: 119 kB)
rskr_1872____34 sökbar PDF (storlek: 115 kB)
rskr_1872____35 sökbar PDF (storlek: 110 kB)
rskr_1872____36 sökbar PDF (storlek: 197 kB)
rskr_1872____37 sökbar PDF (storlek: 131 kB)
rskr_1872____38 sökbar PDF (storlek: 199 kB)
rskr_1872____39 sökbar PDF (storlek: 374 kB)
rskr_1872____40 sökbar PDF (storlek: 171 kB)
rskr_1872____41 sökbar PDF (storlek: 186 kB)
rskr_1872____42 sökbar PDF (storlek: 259 kB)
rskr_1872____43 sökbar PDF (storlek: 183 kB)
rskr_1872____44 sökbar PDF (storlek: 187 kB)
rskr_1872____45 sökbar PDF (storlek: 199 kB)
rskr_1872____46 sökbar PDF (storlek: 214 kB)
rskr_1872____47 sökbar PDF (storlek: 224 kB)
rskr_1872____48 sökbar PDF (storlek: 204 kB)
rskr_1872____49 sökbar PDF (storlek: 239 kB)
rskr_1872____50 sökbar PDF (storlek: 126 kB)
rskr_1872____51 sökbar PDF (storlek: 304 kB)
rskr_1872____52 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1872____53 sökbar PDF (storlek: 430 kB)
rskr_1872____54 sökbar PDF (storlek: 239 kB)
rskr_1872____55 sökbar PDF (storlek: 232 kB)
rskr_1872____56 sökbar PDF (storlek: 127 kB)
rskr_1872____57 sökbar PDF (storlek: 222 kB)
rskr_1872____58 sökbar PDF (storlek: 362 kB)
rskr_1872____59 sökbar PDF (storlek: 180 kB)
rskr_1872____60 sökbar PDF (storlek: 235 kB)
rskr_1872____61 sökbar PDF (storlek: 273 kB)
rskr_1872____62 sökbar PDF (storlek: 168 kB)
rskr_1872____63 sökbar PDF (storlek: 162 kB)
rskr_1872____64 sökbar PDF (storlek: 152 kB)
rskr_1872____65 sökbar PDF (storlek: 192 kB)
rskr_1872____66 sökbar PDF (storlek: 293 kB)
rskr_1872____67 sökbar PDF (storlek: 183 kB)
rskr_1872____68 sökbar PDF (storlek: 319 kB)
rskr_1872____69 sökbar PDF (storlek: 125 kB)
rskr_1872____70 sökbar PDF (storlek: 106 kB)
rskr_1872____71 sökbar PDF (storlek: 104 kB)
rskr_1872____72 sökbar PDF (storlek: 183 kB)
rskr_1872____73 sökbar PDF (storlek: 128 kB)
rskr_1872____74 sökbar PDF (storlek: 244 kB)
rskr_1872____75 sökbar PDF (storlek: 128 kB)
rskr_1872____76 sökbar PDF (storlek: 132 kB)
rskr_1872____77 sökbar PDF (storlek: 232 kB)
rskr_1872____78 sökbar PDF (storlek: 153 kB)
rskr_1872____79 sökbar PDF (storlek: 289 kB)
rskr_1872____80 sökbar PDF (storlek: 171 kB)
rskr_1872____81 sökbar PDF (storlek: 106 kB)
rskr_1872____82 sökbar PDF (storlek: 183 kB)
rskr_1872____83 sökbar PDF (storlek: 230 kB)
rskr_1872____84 sökbar PDF (storlek: 166 kB)
rskr_1872____85 sökbar PDF (storlek: 320 kB)
rskr_1872____fört sökbar PDF (storlek: 443 kB)

 

kadep_1872____1 utskrifts-PDF (storlek: 332 kB)
regl-riksb_1872____ utskrifts-PDF (storlek: 20 MB)
regl-riksg_1872____ utskrifts-PDF (storlek: 45 MB)
riksdagsbeslut_1872____ utskrifts-PDF (storlek: 13 MB)
riksstat_1872____ utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
rskr_1872____1 utskrifts-PDF (storlek: 276 kB)
rskr_1872____2 utskrifts-PDF (storlek: 313 kB)
rskr_1872____3 utskrifts-PDF (storlek: 323 kB)
rskr_1872____4 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
rskr_1872____5 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1872____6 utskrifts-PDF (storlek: 734 kB)
rskr_1872____7 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
rskr_1872____8 utskrifts-PDF (storlek: 395 kB)
rskr_1872____9 utskrifts-PDF (storlek: 632 kB)
rskr_1872____10 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
rskr_1872____11 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
rskr_1872____12 utskrifts-PDF (storlek: 10 MB)
rskr_1872____13 utskrifts-PDF (storlek: 5.4 MB)
rskr_1872____14 utskrifts-PDF (storlek: 9.8 MB)
rskr_1872____15 utskrifts-PDF (storlek: 5.7 MB)
rskr_1872____16 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
rskr_1872____17 utskrifts-PDF (storlek: 4.4 MB)
rskr_1872____18 utskrifts-PDF (storlek: 898 kB)
rskr_1872____19 utskrifts-PDF (storlek: 798 kB)
rskr_1872____20 utskrifts-PDF (storlek: 831 kB)
rskr_1872____21 utskrifts-PDF (storlek: 436 kB)
rskr_1872____22 utskrifts-PDF (storlek: 399 kB)
rskr_1872____23 utskrifts-PDF (storlek: 690 kB)
rskr_1872____24 utskrifts-PDF (storlek: 758 kB)
rskr_1872____25 utskrifts-PDF (storlek: 704 kB)
rskr_1872____26 utskrifts-PDF (storlek: 662 kB)
rskr_1872____27 utskrifts-PDF (storlek: 646 kB)
rskr_1872____28 utskrifts-PDF (storlek: 649 kB)
rskr_1872____29 utskrifts-PDF (storlek: 525 kB)
rskr_1872____30 utskrifts-PDF (storlek: 848 kB)
rskr_1872____31 utskrifts-PDF (storlek: 844 kB)
rskr_1872____32 utskrifts-PDF (storlek: 934 kB)
rskr_1872____33 utskrifts-PDF (storlek: 334 kB)
rskr_1872____34 utskrifts-PDF (storlek: 379 kB)
rskr_1872____35 utskrifts-PDF (storlek: 422 kB)
rskr_1872____36 utskrifts-PDF (storlek: 966 kB)
rskr_1872____37 utskrifts-PDF (storlek: 401 kB)
rskr_1872____38 utskrifts-PDF (storlek: 924 kB)
rskr_1872____39 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
rskr_1872____40 utskrifts-PDF (storlek: 775 kB)
rskr_1872____41 utskrifts-PDF (storlek: 848 kB)
rskr_1872____42 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
rskr_1872____43 utskrifts-PDF (storlek: 769 kB)
rskr_1872____44 utskrifts-PDF (storlek: 985 kB)
rskr_1872____45 utskrifts-PDF (storlek: 779 kB)
rskr_1872____46 utskrifts-PDF (storlek: 935 kB)
rskr_1872____47 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1872____48 utskrifts-PDF (storlek: 898 kB)
rskr_1872____49 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1872____50 utskrifts-PDF (storlek: 250 kB)
rskr_1872____51 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
rskr_1872____52 utskrifts-PDF (storlek: 8 MB)
rskr_1872____53 utskrifts-PDF (storlek: 3.5 MB)
rskr_1872____54 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1872____55 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1872____56 utskrifts-PDF (storlek: 307 kB)
rskr_1872____57 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
rskr_1872____58 utskrifts-PDF (storlek: 2.9 MB)
rskr_1872____59 utskrifts-PDF (storlek: 954 kB)
rskr_1872____60 utskrifts-PDF (storlek: 1.2 MB)
rskr_1872____61 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1872____62 utskrifts-PDF (storlek: 709 kB)
rskr_1872____63 utskrifts-PDF (storlek: 687 kB)
rskr_1872____64 utskrifts-PDF (storlek: 569 kB)
rskr_1872____65 utskrifts-PDF (storlek: 673 kB)
rskr_1872____66 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
rskr_1872____67 utskrifts-PDF (storlek: 781 kB)
rskr_1872____68 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
rskr_1872____69 utskrifts-PDF (storlek: 399 kB)
rskr_1872____70 utskrifts-PDF (storlek: 227 kB)
rskr_1872____71 utskrifts-PDF (storlek: 219 kB)
rskr_1872____72 utskrifts-PDF (storlek: 747 kB)
rskr_1872____73 utskrifts-PDF (storlek: 325 kB)
rskr_1872____74 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1872____75 utskrifts-PDF (storlek: 356 kB)
rskr_1872____76 utskrifts-PDF (storlek: 464 kB)
rskr_1872____77 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
rskr_1872____78 utskrifts-PDF (storlek: 236 kB)
rskr_1872____79 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
rskr_1872____80 utskrifts-PDF (storlek: 922 kB)
rskr_1872____81 utskrifts-PDF (storlek: 283 kB)
rskr_1872____82 utskrifts-PDF (storlek: 794 kB)
rskr_1872____83 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
rskr_1872____84 utskrifts-PDF (storlek: 762 kB)
rskr_1872____85 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
rskr_1872____fört utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)

 

kadep_1872____1 text i XML-format (storlek: 5.7 kB)
regl-riksb_1872____ text i XML-format (storlek: 313 kB)
regl-riksg_1872____ text i XML-format (storlek: 2.0 MB)
riksdagsbeslut_1872____ text i XML-format (storlek: 328 kB)
riksstat_1872____ text i XML-format (storlek: 1.2 MB)
rskr_1872____1 text i XML-format (storlek: 5.9 kB)
rskr_1872____2 text i XML-format (storlek: 5.2 kB)
rskr_1872____3 text i XML-format (storlek: 5.3 kB)
rskr_1872____4 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1872____5 text i XML-format (storlek: 21 kB)
rskr_1872____6 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1872____7 text i XML-format (storlek: 44 kB)
rskr_1872____8 text i XML-format (storlek: 6.9 kB)
rskr_1872____9 text i XML-format (storlek: 31 kB)
rskr_1872____10 text i XML-format (storlek: 88 kB)
rskr_1872____11 text i XML-format (storlek: 48 kB)
rskr_1872____12 text i XML-format (storlek: 508 kB)
rskr_1872____13 text i XML-format (storlek: 183 kB)
rskr_1872____14 text i XML-format (storlek: 370 kB)
rskr_1872____15 text i XML-format (storlek: 255 kB)
rskr_1872____16 text i XML-format (storlek: 383 kB)
rskr_1872____17 text i XML-format (storlek: 198 kB)
rskr_1872____18 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1872____19 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1872____20 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1872____21 text i XML-format (storlek: 7.4 kB)
rskr_1872____22 text i XML-format (storlek: 6.9 kB)
rskr_1872____23 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1872____24 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1872____25 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1872____26 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1872____27 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1872____28 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1872____29 text i XML-format (storlek: 10 kB)
rskr_1872____30 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1872____31 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1872____32 text i XML-format (storlek: 13 kB)
rskr_1872____33 text i XML-format (storlek: 5.4 kB)
rskr_1872____34 text i XML-format (storlek: 6.0 kB)
rskr_1872____35 text i XML-format (storlek: 6.8 kB)
rskr_1872____36 text i XML-format (storlek: 15 kB)
rskr_1872____37 text i XML-format (storlek: 8.1 kB)
rskr_1872____38 text i XML-format (storlek: 16 kB)
rskr_1872____39 text i XML-format (storlek: 58 kB)
rskr_1872____40 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1872____41 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1872____42 text i XML-format (storlek: 22 kB)
rskr_1872____43 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1872____44 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1872____45 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1872____46 text i XML-format (storlek: 14 kB)
rskr_1872____47 text i XML-format (storlek: 19 kB)
rskr_1872____48 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1872____49 text i XML-format (storlek: 20 kB)
rskr_1872____50 text i XML-format (storlek: 4.8 kB)
rskr_1872____51 text i XML-format (storlek: 27 kB)
rskr_1872____52 text i XML-format (storlek: 207 kB)
rskr_1872____53 text i XML-format (storlek: 41 kB)
rskr_1872____54 text i XML-format (storlek: 18 kB)
rskr_1872____55 text i XML-format (storlek: 19 kB)
rskr_1872____56 text i XML-format (storlek: 5.6 kB)
rskr_1872____57 text i XML-format (storlek: 18 kB)
rskr_1872____58 text i XML-format (storlek: 38 kB)
rskr_1872____59 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1872____60 text i XML-format (storlek: 20 kB)
rskr_1872____61 text i XML-format (storlek: 25 kB)
rskr_1872____62 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1872____63 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1872____64 text i XML-format (storlek: 9.0 kB)
rskr_1872____65 text i XML-format (storlek: 11 kB)
rskr_1872____66 text i XML-format (storlek: 25 kB)
rskr_1872____67 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1872____68 text i XML-format (storlek: 29 kB)
rskr_1872____69 text i XML-format (storlek: 6.2 kB)
rskr_1872____70 text i XML-format (storlek: 4.3 kB)
rskr_1872____71 text i XML-format (storlek: 3.4 kB)
rskr_1872____72 text i XML-format (storlek: 10 kB)
rskr_1872____73 text i XML-format (storlek: 6.0 kB)
rskr_1872____74 text i XML-format (storlek: 18 kB)
rskr_1872____75 text i XML-format (storlek: 5.6 kB)
rskr_1872____76 text i XML-format (storlek: 6.4 kB)
rskr_1872____77 text i XML-format (storlek: 19 kB)
rskr_1872____78 text i XML-format (storlek: 4.9 kB)
rskr_1872____79 text i XML-format (storlek: 47 kB)
rskr_1872____80 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1872____81 text i XML-format (storlek: 4.7 kB)
rskr_1872____82 text i XML-format (storlek: 12 kB)
rskr_1872____83 text i XML-format (storlek: 19 kB)
rskr_1872____84 text i XML-format (storlek: 10 kB)
rskr_1872____85 text i XML-format (storlek: 26 kB)
rskr_1872____fört text i XML-format (storlek: 89 kB)