Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1876, Samling 1, Afd. 1, Bd 2, Kongl. Maj:ts propositioner och skrifvelser n:is 2-37 med dertill hörande bilagor; berättelse om hvad i rikets styrelse efter nästförutgångna riksdag sig tilldragit; de af Kongl. Maj:t till riksdagen hållna tal, samt Kongl. Maj:ts nådiga svar uppå de af riksdagen gjorda underdåniga framställningar och förslag

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1876___kmsvar_ sökbar PDF (storlek: 116 kB)
berrdg_1876___kmtal_ sökbar PDF (storlek: 179 kB)
berrdg_1876___rber_ sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
prop_1876____2 sökbar PDF (storlek: 590 kB)
prop_1876____3 sökbar PDF (storlek: 275 kB)
prop_1876____4 sökbar PDF (storlek: 1.2 MB)
prop_1876____5 sökbar PDF (storlek: 235 kB)
prop_1876____6 sökbar PDF (storlek: 299 kB)
prop_1876____7 sökbar PDF (storlek: 454 kB)
prop_1876____8 sökbar PDF (storlek: 755 kB)
prop_1876____10 sökbar PDF (storlek: 3.2 MB)
prop_1876____12 sökbar PDF (storlek: 233 kB)
prop_1876____13 sökbar PDF (storlek: 3 MB)
prop_1876____14 sökbar PDF (storlek: 252 kB)
prop_1876____15 sökbar PDF (storlek: 226 kB)
prop_1876____16 sökbar PDF (storlek: 239 kB)
prop_1876____17 sökbar PDF (storlek: 220 kB)
prop_1876____18 sökbar PDF (storlek: 233 kB)
prop_1876____19 sökbar PDF (storlek: 228 kB)
prop_1876____20 sökbar PDF (storlek: 415 kB)
prop_1876____21 sökbar PDF (storlek: 291 kB)
prop_1876____22 sökbar PDF (storlek: 429 kB)
prop_1876____23 sökbar PDF (storlek: 656 kB)
prop_1876____24 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
prop_1876____25 sökbar PDF (storlek: 292 kB)
prop_1876____26 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
prop_1876____27 sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
prop_1876____28 sökbar PDF (storlek: 3.6 MB)
prop_1876____29 sökbar PDF (storlek: 729 kB)
prop_1876____30 sökbar PDF (storlek: 267 kB)
prop_1876____31 sökbar PDF (storlek: 223 kB)
prop_1876____32 sökbar PDF (storlek: 291 kB)
prop_1876____33 sökbar PDF (storlek: 287 kB)
prop_1876____34 sökbar PDF (storlek: 304 kB)
prop_1876____35 sökbar PDF (storlek: 271 kB)
prop_1876____36 sökbar PDF (storlek: 190 kB)
prop_1876____37 sökbar PDF (storlek: 759 kB)
prop_1876____fört sökbar PDF (storlek: 275 kB)
skr_1876____9 sökbar PDF (storlek: 266 kB)
skr_1876____11 sökbar PDF (storlek: 179 kB)

 

berrdg_1876___kmsvar_ utskrifts-PDF (storlek: 360 kB)
berrdg_1876___kmtal_ utskrifts-PDF (storlek: 969 kB)
berrdg_1876___rber_ utskrifts-PDF (storlek: 21 MB)
prop_1876____2 utskrifts-PDF (storlek: 4.7 MB)
prop_1876____3 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
prop_1876____4 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
prop_1876____5 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1876____6 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
prop_1876____7 utskrifts-PDF (storlek: 2.9 MB)
prop_1876____8 utskrifts-PDF (storlek: 5.8 MB)
prop_1876____10 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
prop_1876____12 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1876____13 utskrifts-PDF (storlek: 29 MB)
prop_1876____14 utskrifts-PDF (storlek: 909 kB)
prop_1876____15 utskrifts-PDF (storlek: 990 kB)
prop_1876____16 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1876____17 utskrifts-PDF (storlek: 1017 kB)
prop_1876____18 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
prop_1876____19 utskrifts-PDF (storlek: 919 kB)
prop_1876____20 utskrifts-PDF (storlek: 2.5 MB)
prop_1876____21 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
prop_1876____22 utskrifts-PDF (storlek: 3.5 MB)
prop_1876____23 utskrifts-PDF (storlek: 5 MB)
prop_1876____24 utskrifts-PDF (storlek: 9.1 MB)
prop_1876____25 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
prop_1876____26 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
prop_1876____27 utskrifts-PDF (storlek: 19 MB)
prop_1876____28 utskrifts-PDF (storlek: 35 MB)
prop_1876____29 utskrifts-PDF (storlek: 5.3 MB)
prop_1876____30 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
prop_1876____31 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1876____32 utskrifts-PDF (storlek: 1.6 MB)
prop_1876____33 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
prop_1876____34 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
prop_1876____35 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
prop_1876____36 utskrifts-PDF (storlek: 691 kB)
prop_1876____37 utskrifts-PDF (storlek: 7.2 MB)
prop_1876____fört utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
skr_1876____9 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
skr_1876____11 utskrifts-PDF (storlek: 567 kB)

 

berrdg_1876___kmsvar_ text i XML-format (storlek: 6.9 kB)
berrdg_1876___kmtal_ text i XML-format (storlek: 12 kB)
berrdg_1876___rber_ text i XML-format (storlek: 388 kB)
prop_1876____2 text i XML-format (storlek: 80 kB)
prop_1876____3 text i XML-format (storlek: 26 kB)
prop_1876____4 text i XML-format (storlek: 193 kB)
prop_1876____5 text i XML-format (storlek: 21 kB)
prop_1876____6 text i XML-format (storlek: 25 kB)
prop_1876____7 text i XML-format (storlek: 51 kB)
prop_1876____8 text i XML-format (storlek: 85 kB)
prop_1876____10 text i XML-format (storlek: 428 kB)
prop_1876____12 text i XML-format (storlek: 32 kB)
prop_1876____13 text i XML-format (storlek: 548 kB)
prop_1876____14 text i XML-format (storlek: 17 kB)
prop_1876____15 text i XML-format (storlek: 19 kB)
prop_1876____16 text i XML-format (storlek: 20 kB)
prop_1876____17 text i XML-format (storlek: 19 kB)
prop_1876____18 text i XML-format (storlek: 21 kB)
prop_1876____19 text i XML-format (storlek: 19 kB)
prop_1876____20 text i XML-format (storlek: 43 kB)
prop_1876____21 text i XML-format (storlek: 35 kB)
prop_1876____22 text i XML-format (storlek: 48 kB)
prop_1876____23 text i XML-format (storlek: 136 kB)
prop_1876____24 text i XML-format (storlek: 175 kB)
prop_1876____25 text i XML-format (storlek: 30 kB)
prop_1876____26 text i XML-format (storlek: 192 kB)
prop_1876____27 text i XML-format (storlek: 650 kB)
prop_1876____28 text i XML-format (storlek: 488 kB)
prop_1876____29 text i XML-format (storlek: 117 kB)
prop_1876____30 text i XML-format (storlek: 25 kB)
prop_1876____31 text i XML-format (storlek: 20 kB)
prop_1876____32 text i XML-format (storlek: 26 kB)
prop_1876____33 text i XML-format (storlek: 28 kB)
prop_1876____34 text i XML-format (storlek: 31 kB)
prop_1876____35 text i XML-format (storlek: 25 kB)
prop_1876____36 text i XML-format (storlek: 15 kB)
prop_1876____37 text i XML-format (storlek: 90 kB)
prop_1876____fört text i XML-format (storlek: 26 kB)
skr_1876____9 text i XML-format (storlek: 25 kB)
skr_1876____11 text i XML-format (storlek: 13 kB)