Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Andra kammaren 1898, Bd 03, N:is 20-26; [26 mars-19 april]

 

Källa: Riksdagen

prot_1898__ak__20 sökbar PDF (storlek: 3.6 MB)
prot_1898__ak__21 sökbar PDF (storlek: 3.2 MB)
prot_1898__ak__22 sökbar PDF (storlek: 3.9 MB)
prot_1898__ak__23 sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
prot_1898__ak__24 sökbar PDF (storlek: 3 MB)
prot_1898__ak__25 sökbar PDF (storlek: 3.7 MB)
prot_1898__ak__26 sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)

 

prot_1898__ak__20 utskrifts-PDF (storlek: 40 MB)
prot_1898__ak__21 utskrifts-PDF (storlek: 36 MB)
prot_1898__ak__22 utskrifts-PDF (storlek: 43 MB)
prot_1898__ak__23 utskrifts-PDF (storlek: 26 MB)
prot_1898__ak__24 utskrifts-PDF (storlek: 31 MB)
prot_1898__ak__25 utskrifts-PDF (storlek: 39 MB)
prot_1898__ak__26 utskrifts-PDF (storlek: 29 MB)

 

prot_1898__ak__20 text i XML-format (storlek: 760 kB)
prot_1898__ak__21 text i XML-format (storlek: 561 kB)
prot_1898__ak__22 text i XML-format (storlek: 774 kB)
prot_1898__ak__23 text i XML-format (storlek: 485 kB)
prot_1898__ak__24 text i XML-format (storlek: 554 kB)
prot_1898__ak__25 text i XML-format (storlek: 623 kB)
prot_1898__ak__26 text i XML-format (storlek: 488 kB)