Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Andra kammaren 1876, Bd 03, N:is 29-38; [20 mars-12 april]

 

Källa: Riksdagen

prot_1876__ak__29 sökbar PDF (storlek: 1.9 MB)
prot_1876__ak__30 sökbar PDF (storlek: 1.4 MB)
prot_1876__ak__31 sökbar PDF (storlek: 2.8 MB)
prot_1876__ak__32 sökbar PDF (storlek: 3.9 MB)
prot_1876__ak__33 sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)
prot_1876__ak__34 sökbar PDF (storlek: 4 MB)
prot_1876__ak__35 sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
prot_1876__ak__36 sökbar PDF (storlek: 3.6 MB)
prot_1876__ak__37 sökbar PDF (storlek: 3.7 MB)
prot_1876__ak__38 sökbar PDF (storlek: 3.1 MB)

 

prot_1876__ak__29 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
prot_1876__ak__30 utskrifts-PDF (storlek: 15 MB)
prot_1876__ak__31 utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
prot_1876__ak__32 utskrifts-PDF (storlek: 39 MB)
prot_1876__ak__33 utskrifts-PDF (storlek: 26 MB)
prot_1876__ak__34 utskrifts-PDF (storlek: 40 MB)
prot_1876__ak__35 utskrifts-PDF (storlek: 24 MB)
prot_1876__ak__36 utskrifts-PDF (storlek: 36 MB)
prot_1876__ak__37 utskrifts-PDF (storlek: 35 MB)
prot_1876__ak__38 utskrifts-PDF (storlek: 31 MB)

 

prot_1876__ak__29 text i XML-format (storlek: 344 kB)
prot_1876__ak__30 text i XML-format (storlek: 249 kB)
prot_1876__ak__31 text i XML-format (storlek: 458 kB)
prot_1876__ak__32 text i XML-format (storlek: 632 kB)
prot_1876__ak__33 text i XML-format (storlek: 414 kB)
prot_1876__ak__34 text i XML-format (storlek: 717 kB)
prot_1876__ak__35 text i XML-format (storlek: 404 kB)
prot_1876__ak__36 text i XML-format (storlek: 564 kB)
prot_1876__ak__37 text i XML-format (storlek: 654 kB)
prot_1876__ak__38 text i XML-format (storlek: 525 kB)