Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1914, den 15 januari-5 mars, Samling 1, Bd 01, 1, Kungl. Maj:ts proposition nr 1 angående statsverkets tillstånd och behov jämte därtill hörande bilagor, första, andra och tredje huvudtitlarna

 

Källa: Riksdagen

prop_1914_a___1_01 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
prop_1914_a___1_02 sökbar PDF (storlek: 19 MB)
prop_1914_a___1_03 sökbar PDF (storlek: 20 MB)
prop_1914_a___1_04 sökbar PDF (storlek: 33 MB)
prop_1914_a___1_05 sökbar PDF (storlek: 19 MB)
prop_1914_a___1_06 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
prop_1914_a___1_07 sökbar PDF (storlek: 20 MB)
prop_1914_a___1_08 sökbar PDF (storlek: 20 MB)
prop_1914_a___1_09 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
prop_1914_a___1_10 sökbar PDF (storlek: 17 MB)
prop_1914_a___1_11 sökbar PDF (storlek: 25 MB)

 

prop_1914_a___1_01 utskrifts-PDF (storlek: 114 MB)
prop_1914_a___1_02 utskrifts-PDF (storlek: 159 MB)
prop_1914_a___1_03 utskrifts-PDF (storlek: 168 MB)
prop_1914_a___1_04 utskrifts-PDF (storlek: 153 MB)
prop_1914_a___1_05 utskrifts-PDF (storlek: 178 MB)
prop_1914_a___1_06 utskrifts-PDF (storlek: 184 MB)
prop_1914_a___1_07 utskrifts-PDF (storlek: 192 MB)
prop_1914_a___1_08 utskrifts-PDF (storlek: 187 MB)
prop_1914_a___1_09 utskrifts-PDF (storlek: 185 MB)
prop_1914_a___1_10 utskrifts-PDF (storlek: 168 MB)
prop_1914_a___1_11 utskrifts-PDF (storlek: 130 MB)

 

prop_1914_a___1_01 text i XML-format (storlek: 6.5 MB)
prop_1914_a___1_02 text i XML-format (storlek: 5.7 MB)
prop_1914_a___1_03 text i XML-format (storlek: 6.1 MB)
prop_1914_a___1_04 text i XML-format (storlek: 18 MB)
prop_1914_a___1_05 text i XML-format (storlek: 4.9 MB)
prop_1914_a___1_06 text i XML-format (storlek: 4.3 MB)
prop_1914_a___1_07 text i XML-format (storlek: 5.4 MB)
prop_1914_a___1_08 text i XML-format (storlek: 5.0 MB)
prop_1914_a___1_09 text i XML-format (storlek: 4.0 MB)
prop_1914_a___1_10 text i XML-format (storlek: 3.6 MB)
prop_1914_a___1_11 text i XML-format (storlek: 2.5 MB)