Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Första kammaren 1898, Bd 02, N:is 17-26; [26 mars-23 april]

 

Källa: Riksdagen

prot_1898__fk__17 sökbar PDF (storlek: 1.8 MB)
prot_1898__fk__18 sökbar PDF (storlek: 3.8 MB)
prot_1898__fk__19 sökbar PDF (storlek: 3.9 MB)
prot_1898__fk__20 sökbar PDF (storlek: 3.1 MB)
prot_1898__fk__21 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
prot_1898__fk__22 sökbar PDF (storlek: 1.2 MB)
prot_1898__fk__23 sökbar PDF (storlek: 3.1 MB)
prot_1898__fk__24 sökbar PDF (storlek: 2.8 MB)
prot_1898__fk__25 sökbar PDF (storlek: 3.2 MB)
prot_1898__fk__26 sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)

 

prot_1898__fk__17 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
prot_1898__fk__18 utskrifts-PDF (storlek: 41 MB)
prot_1898__fk__19 utskrifts-PDF (storlek: 42 MB)
prot_1898__fk__20 utskrifts-PDF (storlek: 33 MB)
prot_1898__fk__21 utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)
prot_1898__fk__22 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
prot_1898__fk__23 utskrifts-PDF (storlek: 36 MB)
prot_1898__fk__24 utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
prot_1898__fk__25 utskrifts-PDF (storlek: 36 MB)
prot_1898__fk__26 utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)

 

prot_1898__fk__17 text i XML-format (storlek: 322 kB)
prot_1898__fk__18 text i XML-format (storlek: 656 kB)
prot_1898__fk__19 text i XML-format (storlek: 683 kB)
prot_1898__fk__20 text i XML-format (storlek: 580 kB)
prot_1898__fk__21 text i XML-format (storlek: 422 kB)
prot_1898__fk__22 text i XML-format (storlek: 219 kB)
prot_1898__fk__23 text i XML-format (storlek: 610 kB)
prot_1898__fk__24 text i XML-format (storlek: 473 kB)
prot_1898__fk__25 text i XML-format (storlek: 600 kB)
prot_1898__fk__26 text i XML-format (storlek: 495 kB)