Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1910, Samling 2, Afd. 1, Bd 2, 1909 års berättelser angående riksbanken och riksgäldskontoret samt justitieombudsmannens ämbetsberättelse

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1910___jo__01 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
berrdg_1910___jo__02 sökbar PDF (storlek: 4.6 MB)
berrdg_1910___riksbank_ sökbar PDF (storlek: 8.3 MB)
berrdg_1910___riksgäld__01 sökbar PDF (storlek: 19 MB)
berrdg_1910___riksgäld__02 sökbar PDF (storlek: 5 MB)

 

berrdg_1910___jo__01 utskrifts-PDF (storlek: 168 MB)
berrdg_1910___jo__02 utskrifts-PDF (storlek: 37 MB)
berrdg_1910___riksbank_ utskrifts-PDF (storlek: 32 MB)
berrdg_1910___riksgäld__01 utskrifts-PDF (storlek: 89 MB)
berrdg_1910___riksgäld__02 utskrifts-PDF (storlek: 25 MB)

 

berrdg_1910___jo__01 text i XML-format (storlek: 2.4 MB)
berrdg_1910___jo__02 text i XML-format (storlek: 766 kB)
berrdg_1910___riksbank_ text i XML-format (storlek: 3.4 MB)
berrdg_1910___riksgäld__01 text i XML-format (storlek: 6.2 MB)
berrdg_1910___riksgäld__02 text i XML-format (storlek: 1.3 MB)