Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1906, Samling 2, Afd. 2, Kommittébetänkanden m. m., Bd 5

 

Källa: Riksdagen

kombet_1906____5_1_01 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
kombet_1906____5_1_02 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
kombet_1906____5_1_03 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
kombet_1906____5_1_04 sökbar PDF (storlek: 4.1 MB)

 

kombet_1906____5_1_01 utskrifts-PDF (storlek: 161 MB)
kombet_1906____5_1_02 utskrifts-PDF (storlek: 158 MB)
kombet_1906____5_1_03 utskrifts-PDF (storlek: 161 MB)
kombet_1906____5_1_04 utskrifts-PDF (storlek: 38 MB)

 

kombet_1906____5_1_01 text i XML-format (storlek: 3.8 MB)
kombet_1906____5_1_02 text i XML-format (storlek: 4.0 MB)
kombet_1906____5_1_03 text i XML-format (storlek: 4.3 MB)
kombet_1906____5_1_04 text i XML-format (storlek: 992 kB)