Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1886, Samling 5, Afd. 1, Bevillningsutskottets betänkanden och memorial n:is 1-20; Samling 5. Afd. 2; Sammansatt bevillnings- och lagutskotts betänkanden; [några betänkanden, tillhörande denna afdelning, hafva icke blifvit afgifna]

 

Källa: Riksdagen

bet_1886___bevu_1 sökbar PDF (storlek: 6.5 MB)
bet_1886___bevu_3 sökbar PDF (storlek: 456 kB)
bet_1886___bevu_4 sökbar PDF (storlek: 287 kB)
bet_1886___bevu_5 sökbar PDF (storlek: 368 kB)
bet_1886___bevu_6 sökbar PDF (storlek: 242 kB)
bet_1886___bevu_7 sökbar PDF (storlek: 649 kB)
bet_1886___bevu_10 sökbar PDF (storlek: 544 kB)
bet_1886___bevu_11 sökbar PDF (storlek: 6.1 MB)
bet_1886___bevu_13 sökbar PDF (storlek: 321 kB)
bet_1886___bevu_15 sökbar PDF (storlek: 4.5 MB)
bet_1886___bevu_16 sökbar PDF (storlek: 918 kB)
bet_1886___bevu_17 sökbar PDF (storlek: 382 kB)
bet_1886___bevu_19 sökbar PDF (storlek: 208 kB)
mem_1886___bevu_2 sökbar PDF (storlek: 287 kB)
mem_1886___bevu_8 sökbar PDF (storlek: 114 kB)
mem_1886___bevu_9 sökbar PDF (storlek: 155 kB)
mem_1886___bevu_12 sökbar PDF (storlek: 175 kB)
mem_1886___bevu_14 sökbar PDF (storlek: 408 kB)
mem_1886___bevu_18 sökbar PDF (storlek: 192 kB)
mem_1886___bevu_20 sökbar PDF (storlek: 113 kB)
reg_1886___bevu_ sökbar PDF (storlek: 219 kB)

 

bet_1886___bevu_1 utskrifts-PDF (storlek: 38 MB)
bet_1886___bevu_3 utskrifts-PDF (storlek: 3.8 MB)
bet_1886___bevu_4 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
bet_1886___bevu_5 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
bet_1886___bevu_6 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
bet_1886___bevu_7 utskrifts-PDF (storlek: 5.7 MB)
bet_1886___bevu_10 utskrifts-PDF (storlek: 4.8 MB)
bet_1886___bevu_11 utskrifts-PDF (storlek: 55 MB)
bet_1886___bevu_13 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
bet_1886___bevu_15 utskrifts-PDF (storlek: 20 MB)
bet_1886___bevu_16 utskrifts-PDF (storlek: 8.9 MB)
bet_1886___bevu_17 utskrifts-PDF (storlek: 2.2 MB)
bet_1886___bevu_19 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
mem_1886___bevu_2 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
mem_1886___bevu_8 utskrifts-PDF (storlek: 429 kB)
mem_1886___bevu_9 utskrifts-PDF (storlek: 544 kB)
mem_1886___bevu_12 utskrifts-PDF (storlek: 811 kB)
mem_1886___bevu_14 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
mem_1886___bevu_18 utskrifts-PDF (storlek: 763 kB)
mem_1886___bevu_20 utskrifts-PDF (storlek: 378 kB)
reg_1886___bevu_ utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)

 

bet_1886___bevu_1 text i XML-format (storlek: 2.5 MB)
bet_1886___bevu_3 text i XML-format (storlek: 54 kB)
bet_1886___bevu_4 text i XML-format (storlek: 29 kB)
bet_1886___bevu_5 text i XML-format (storlek: 36 kB)
bet_1886___bevu_6 text i XML-format (storlek: 21 kB)
bet_1886___bevu_7 text i XML-format (storlek: 72 kB)
bet_1886___bevu_10 text i XML-format (storlek: 60 kB)
bet_1886___bevu_11 text i XML-format (storlek: 1.4 MB)
bet_1886___bevu_13 text i XML-format (storlek: 56 kB)
bet_1886___bevu_15 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)
bet_1886___bevu_16 text i XML-format (storlek: 108 kB)
bet_1886___bevu_17 text i XML-format (storlek: 42 kB)
bet_1886___bevu_19 text i XML-format (storlek: 18 kB)
mem_1886___bevu_2 text i XML-format (storlek: 26 kB)
mem_1886___bevu_8 text i XML-format (storlek: 7.2 kB)
mem_1886___bevu_9 text i XML-format (storlek: 8.1 kB)
mem_1886___bevu_12 text i XML-format (storlek: 13 kB)
mem_1886___bevu_14 text i XML-format (storlek: 73 kB)
mem_1886___bevu_18 text i XML-format (storlek: 11 kB)
mem_1886___bevu_20 text i XML-format (storlek: 6.8 kB)
reg_1886___bevu_ text i XML-format (storlek: 34 kB)