Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1875, Samling 5, Afd. 1, Bevillnings-utskottets betänkanden och memorial n:is 1-14; Samling 5. Afd. 2; Sammansatta bevillnings- och lag-utskottets betänkanden n:is 1-2

 

Källa: Riksdagen

bet_1875___bevu_1 sökbar PDF (storlek: 483 kB)
bet_1875___bevu_2 sökbar PDF (storlek: 1.8 MB)
bet_1875___bevu_3 sökbar PDF (storlek: 267 kB)
bet_1875___bevu_4 sökbar PDF (storlek: 348 kB)
bet_1875___bevu_6 sökbar PDF (storlek: 7.4 MB)
bet_1875___bevu_7 sökbar PDF (storlek: 1.5 MB)
bet_1875___bevu_9 sökbar PDF (storlek: 289 kB)
bet_1875___bevu_10 sökbar PDF (storlek: 226 kB)
bet_1875___bevu_11 sökbar PDF (storlek: 267 kB)
bet_1875___bevu_13 sökbar PDF (storlek: 300 kB)
bet_1875___bevu_14 sökbar PDF (storlek: 180 kB)
bet_1875___bevulu_1 sökbar PDF (storlek: 249 kB)
bet_1875___bevulu_2 sökbar PDF (storlek: 237 kB)
mem_1875___bevu_5 sökbar PDF (storlek: 126 kB)
mem_1875___bevu_8 sökbar PDF (storlek: 352 kB)
mem_1875___bevu_12 sökbar PDF (storlek: 191 kB)
reg_1875___bevu_ sökbar PDF (storlek: 202 kB)

 

bet_1875___bevu_1 utskrifts-PDF (storlek: 3.9 MB)
bet_1875___bevu_2 utskrifts-PDF (storlek: 18 MB)
bet_1875___bevu_3 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
bet_1875___bevu_4 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
bet_1875___bevu_6 utskrifts-PDF (storlek: 62 MB)
bet_1875___bevu_7 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
bet_1875___bevu_9 utskrifts-PDF (storlek: 2 MB)
bet_1875___bevu_10 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
bet_1875___bevu_11 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
bet_1875___bevu_13 utskrifts-PDF (storlek: 1.7 MB)
bet_1875___bevu_14 utskrifts-PDF (storlek: 865 kB)
bet_1875___bevulu_1 utskrifts-PDF (storlek: 1.3 MB)
bet_1875___bevulu_2 utskrifts-PDF (storlek: 1.1 MB)
mem_1875___bevu_5 utskrifts-PDF (storlek: 437 kB)
mem_1875___bevu_8 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
mem_1875___bevu_12 utskrifts-PDF (storlek: 689 kB)
reg_1875___bevu_ utskrifts-PDF (storlek: 637 kB)

 

bet_1875___bevu_1 text i XML-format (storlek: 51 kB)
bet_1875___bevu_2 text i XML-format (storlek: 254 kB)
bet_1875___bevu_3 text i XML-format (storlek: 21 kB)
bet_1875___bevu_4 text i XML-format (storlek: 39 kB)
bet_1875___bevu_6 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)
bet_1875___bevu_7 text i XML-format (storlek: 358 kB)
bet_1875___bevu_9 text i XML-format (storlek: 33 kB)
bet_1875___bevu_10 text i XML-format (storlek: 22 kB)
bet_1875___bevu_11 text i XML-format (storlek: 21 kB)
bet_1875___bevu_13 text i XML-format (storlek: 38 kB)
bet_1875___bevu_14 text i XML-format (storlek: 16 kB)
bet_1875___bevulu_1 text i XML-format (storlek: 21 kB)
bet_1875___bevulu_2 text i XML-format (storlek: 16 kB)
mem_1875___bevu_5 text i XML-format (storlek: 8.8 kB)
mem_1875___bevu_8 text i XML-format (storlek: 42 kB)
mem_1875___bevu_12 text i XML-format (storlek: 11 kB)
reg_1875___bevu_ text i XML-format (storlek: 14 kB)