Protocoller hållne hos högloflige ridderskapet och adeln wid riksdagen i Stockholm år 1809. [Del 6]. Femte bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 67 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 73 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 73 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 71 MB)
Del 5 sökbar PDF (storlek: 13 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 2.1 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 2.6 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 1.8 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)
Del 5 text i XML-format (storlek: 395K)