Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1912, Samling 1, Bd 1, 1, Kungl. Maj:ts proposition nr 1 angående statsverkets tillstånd och behof jämte därtill hörande bilagor, till och med fjärde hufvudtiteln

 

Källa: Riksdagen

prop_1912____1_01 sökbar PDF (storlek: 16 MB)
prop_1912____1_02 sökbar PDF (storlek: 17 MB)
prop_1912____1_03 sökbar PDF (storlek: 35 MB)
prop_1912____1_04 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
prop_1912____1_05 sökbar PDF (storlek: 17 MB)
prop_1912____1_06 sökbar PDF (storlek: 19 MB)
prop_1912____1_07 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
prop_1912____1_08 sökbar PDF (storlek: 17 MB)
prop_1912____1_09 sökbar PDF (storlek: 17 MB)
prop_1912____1_10 sökbar PDF (storlek: 8 MB)

 

prop_1912____1_01 utskrifts-PDF (storlek: 126 MB)
prop_1912____1_02 utskrifts-PDF (storlek: 163 MB)
prop_1912____1_03 utskrifts-PDF (storlek: 130 MB)
prop_1912____1_04 utskrifts-PDF (storlek: 150 MB)
prop_1912____1_05 utskrifts-PDF (storlek: 164 MB)
prop_1912____1_06 utskrifts-PDF (storlek: 174 MB)
prop_1912____1_07 utskrifts-PDF (storlek: 171 MB)
prop_1912____1_08 utskrifts-PDF (storlek: 166 MB)
prop_1912____1_09 utskrifts-PDF (storlek: 158 MB)
prop_1912____1_10 utskrifts-PDF (storlek: 69 MB)

 

prop_1912____1_01 text i XML-format (storlek: 3.6 MB)
prop_1912____1_02 text i XML-format (storlek: 3.0 MB)
prop_1912____1_03 text i XML-format (storlek: 20 MB)
prop_1912____1_04 text i XML-format (storlek: 4.3 MB)
prop_1912____1_05 text i XML-format (storlek: 3.4 MB)
prop_1912____1_06 text i XML-format (storlek: 4.3 MB)
prop_1912____1_07 text i XML-format (storlek: 3.1 MB)
prop_1912____1_08 text i XML-format (storlek: 3.0 MB)
prop_1912____1_09 text i XML-format (storlek: 3.2 MB)
prop_1912____1_10 text i XML-format (storlek: 1.5 MB)