Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Andra kammaren 1890, Bd 03, N:is 26-35; [16 april-2 maj]

 

Källa: Riksdagen

prot_1890__ak__26 sökbar PDF (storlek: 4.8 MB)
prot_1890__ak__27 sökbar PDF (storlek: 3.3 MB)
prot_1890__ak__28 sökbar PDF (storlek: 3 MB)
prot_1890__ak__29 sökbar PDF (storlek: 2.6 MB)
prot_1890__ak__30 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
prot_1890__ak__31 sökbar PDF (storlek: 3.5 MB)
prot_1890__ak__32 sökbar PDF (storlek: 3 MB)
prot_1890__ak__33 sökbar PDF (storlek: 3.5 MB)
prot_1890__ak__34 sökbar PDF (storlek: 2.9 MB)
prot_1890__ak__35 sökbar PDF (storlek: 2.7 MB)

 

prot_1890__ak__26 utskrifts-PDF (storlek: 47 MB)
prot_1890__ak__27 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
prot_1890__ak__28 utskrifts-PDF (storlek: 31 MB)
prot_1890__ak__29 utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
prot_1890__ak__30 utskrifts-PDF (storlek: 26 MB)
prot_1890__ak__31 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
prot_1890__ak__32 utskrifts-PDF (storlek: 35 MB)
prot_1890__ak__33 utskrifts-PDF (storlek: 36 MB)
prot_1890__ak__34 utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
prot_1890__ak__35 utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)

 

prot_1890__ak__26 text i XML-format (storlek: 847 kB)
prot_1890__ak__27 text i XML-format (storlek: 560 kB)
prot_1890__ak__28 text i XML-format (storlek: 519 kB)
prot_1890__ak__29 text i XML-format (storlek: 498 kB)
prot_1890__ak__30 text i XML-format (storlek: 431 kB)
prot_1890__ak__31 text i XML-format (storlek: 658 kB)
prot_1890__ak__32 text i XML-format (storlek: 560 kB)
prot_1890__ak__33 text i XML-format (storlek: 635 kB)
prot_1890__ak__34 text i XML-format (storlek: 489 kB)
prot_1890__ak__35 text i XML-format (storlek: 448 kB)