Protocoller hållne hos högloflige ridderskapet och adeln wid riksdagen i Stockholm år 1809. [Del 3]. Tredje bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 64 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 66 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 64 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 54 MB)
Del 5 sökbar PDF (storlek: 62 MB)
Del 6 sökbar PDF (storlek: 63 MB)
Del 7 sökbar PDF (storlek: 64 MB)
Del 8 sökbar PDF (storlek: 56 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 2.1 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 2.1 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 1.6 MB)
Del 5 text i XML-format (storlek: 2.5 MB)
Del 6 text i XML-format (storlek: 2.2 MB)
Del 7 text i XML-format (storlek: 2.1 MB)
Del 8 text i XML-format (storlek: 1.8 MB)