Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Andra kammaren 1879, Bd 03, N:is 32-43; [1 april-24 april]

 

Källa: Riksdagen

prot_1879__ak__32 sökbar PDF (storlek: 2 MB)
prot_1879__ak__33 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
prot_1879__ak__34 sökbar PDF (storlek: 2.8 MB)
prot_1879__ak__35 sökbar PDF (storlek: 2.9 MB)
prot_1879__ak__36 sökbar PDF (storlek: 2.7 MB)
prot_1879__ak__37 sökbar PDF (storlek: 2.2 MB)
prot_1879__ak__38 sökbar PDF (storlek: 2.7 MB)
prot_1879__ak__39 sökbar PDF (storlek: 2.7 MB)
prot_1879__ak__40 sökbar PDF (storlek: 2.4 MB)
prot_1879__ak__41 sökbar PDF (storlek: 3.2 MB)
prot_1879__ak__42 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
prot_1879__ak__43 sökbar PDF (storlek: 3 MB)

 

prot_1879__ak__32 utskrifts-PDF (storlek: 20 MB)
prot_1879__ak__33 utskrifts-PDF (storlek: 25 MB)
prot_1879__ak__34 utskrifts-PDF (storlek: 27 MB)
prot_1879__ak__35 utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
prot_1879__ak__36 utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
prot_1879__ak__37 utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)
prot_1879__ak__38 utskrifts-PDF (storlek: 26 MB)
prot_1879__ak__39 utskrifts-PDF (storlek: 27 MB)
prot_1879__ak__40 utskrifts-PDF (storlek: 23 MB)
prot_1879__ak__41 utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
prot_1879__ak__42 utskrifts-PDF (storlek: 26 MB)
prot_1879__ak__43 utskrifts-PDF (storlek: 31 MB)

 

prot_1879__ak__32 text i XML-format (storlek: 333 kB)
prot_1879__ak__33 text i XML-format (storlek: 432 kB)
prot_1879__ak__34 text i XML-format (storlek: 516 kB)
prot_1879__ak__35 text i XML-format (storlek: 579 kB)
prot_1879__ak__36 text i XML-format (storlek: 495 kB)
prot_1879__ak__37 text i XML-format (storlek: 366 kB)
prot_1879__ak__38 text i XML-format (storlek: 590 kB)
prot_1879__ak__39 text i XML-format (storlek: 468 kB)
prot_1879__ak__40 text i XML-format (storlek: 440 kB)
prot_1879__ak__41 text i XML-format (storlek: 518 kB)
prot_1879__ak__42 text i XML-format (storlek: 420 kB)
prot_1879__ak__43 text i XML-format (storlek: 594 kB)